OM SANDVIKA VEL

 Selskabet for Sandvikens Vel ble stiftet 29. juni 1896.

På det tidspunktet hadde Sandvika allerede forsvart sin plass som administrasjonssentrum og i 1895 fikk kommunen sitt første kommunelokale på Løkke.

 Med jernbanens utvikling fulgte etableringen av en rekke industriprosjekter. Av disse kan nevnes Donato Brambanis Sandviken Kalkfabrik, Kampebråten Kalkfabrik, Sandvikens Bilfabrik og Sandvikens Takstensfabrik.

I 1890 søkte Donato Brambani Bærum kommune om økonomisk støtte til å sette opp 20 gassoljelykter i Sandvika på vegne av ”Selskabet Sandvikens Gadebelysning”. Kommunen sa nei og seks år senere ble Selskabet til Sandvikens Vel stiftet. I følge Michael Sars bok «Selskabet for Sandvikens Vel gjennom 90 år» ble den følgende løpeseddel slått opp i Sandvika og delt rundt til dem man regnet var interesserte:

 

 

Man regner med at «Selskabet» ble stiftet på grunn av en viss misnøye med den kommunale interessen for Sandvika. På stiftelsesmøte ble følgende formålsparagraf vedtatt:

Selskabet, der bestaar af Eiendomsbesiddere og Beboere i Sandviken og mærmeste omegn, har til formaal at varetage disse fælles interesser i den udstrekning som Generalforsamlingen maatte bestemme og de forhaandenværende Medlemmer maatte tillade».

 Se formålsparagrafen fra vellets første styreprotokoll: