Årsmøte og 125 års markering på Folkebadet

Årsmøte og 125 års markering på Folkebadet

Vi minner om årsmøtet til Sandvika Vel tirsdag 29. juni kl. 18.00. Møtet vil bli avholdt på Sandvika Folkebad. Etter det ordinære årsmøtet vil vi markere at på denne dagen er det 125 år siden "Selskabet for Sandvikens Vel» ble stiftet. Det vil bli enkel servering, taler og underholdning. Grunnet plassmangel og restriksjoner ber vi om påmelding innen torsdag 24. juni til post@sandvika-vel.no. Velkommen! (Klikk videre for årsmøte-dokumentasjonen).

Les mer
Gatekunstsommer i Sandvika

Gatekunstsommer i Sandvika

Hugo Strand er prosjektleder for Gatekunstsommer i Sandvika som arrangeres under byfesten i august - finansiert av Bærum Kommune. I løpet av arrangementet skal flere store og små vegger i Sandvika utsmykkes, i tillegg til andre typer gatekunst. Prosjektet har i den forbindelse etterspurt ønsker og forslag blant Sandvikas egne beboere til hvor det bør dekoreres - via artikkel i Budstikka. - Dessverre var artikkelen bak betalingsmur de første dagene, så selv om vi fikk inn en del gode forslag og har igangsatt noen gode dialoger, håper vi å komme i kontakt med fler, forteller Hugo Strand. Se mer om saken på Budstikka via link under.

Les mer
Gamle bygg - Sandvika stasjon

Gamle bygg - Sandvika stasjon

Stasjonsmiljøet i sveitserstil fra 1872 som hører til «første generasjon» jernbanestasjon i Sandvika - med smalsporet jernbane, ligger på skinnenivået og er sammenbygd med to godshus. Stillverket med heishus fra 1923 er en del av stasjonsmiljøet som kom etter ombyggingen til normalspor i 1917. (Kilde: Kulturminner i Sandvika/Bærum kommune. Bilde: lokalhistoriewiki)

Les mer
Ny vannforsyning til Fornebu berører Sandvika 

Ny vannforsyning til Fornebu berører Sandvika 

I forbindelse med prosjektet skal det graves ned ny vannledning og etableres kummer i Sandvika. I neste etappe skal det legges ny vannledning på havbunnen for tilkobling i Sandvika med planlagt utførelse våren 2022. Gravearbeidene starter uke 25-26. Klikk under for mer informasjon fra Bærum kommune.

Les mer
FORSINKELSER - HAGEAVFALL🌿🌿🌿

FORSINKELSER - HAGEAVFALL🌿🌿🌿

Renova melder om forsinkelser i kvistinnsamlingen for flere vel. Hageavfall som er plassert i veier Renova enda ikke har kjørt vil bli hentet så snart som mulig. Informasjon blir fortløpende sendt til styret når hvert enkelt vel er tatt hånd om. Mange henvender seg vedrørende uhentet hageavfall, men pga. hektiske dager har Renova dessverre ikke har mulighet til å svare alle.

Les mer