Gamle bygg i Sandvika - hva var "Geita"?

Gamle bygg i Sandvika - hva var "Geita"?

Sandvika gjestgiveri og skysstasjon var et overnattings- og serveringssted ved veien gjennom Sandvika (nå Sandviksveien 155), og var i drift fra 1660-årene til 1918. I 1664 fikk tidligere korporal Christen Andersen bevilling fra stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve for å holde skysstasjon med et par hester og et par senger, samt rett til å skjenke brennevin, så lenge virksomheten «iche kommer nogen til præjuditz» (ikke skjer på bekostning av noen annens rettigheter).  Kilde: Budstikkas ab-leksikon.no

Les mer
Hva gjør Sandvika Vel?

Hva gjør Sandvika Vel?

Sandvika Vel  har en lang historie, og er blant de eldste frivillige foreninger i Norge. Vellet har gjennom alle år, fra den spede begynnelse i 1896, jobbet for å påvirke kommunale myndigheter på vegne av befolkningen i Sandvikaområdet - samt å informere om ting som skjer og kommer. Vi er en forening som ikke er basert på særinteresser, men som ser området som en helhet og tar opp de utfordringer vårt nærmiljø står overfor. Et vel skal være befolkningens talerør, og er det laveste demokratiske nivået vi har - med øyne og ører på små og store ting i lokalmiljøet. Klikk og les mer om hva vi gjør for Sandvika!

Les mer
Ut på fjordisen!

Ut på fjordisen!

De siste ukers gnistrende vintervær med strålende sol og kulde har gitt supre forhold for uteaktiviteter - også på isen i Oslofjorden. Folk har valfartet fra fjern og nær til Sandviksbukta, og det har nærmest vært kø av store og små, med og uten skøyter, utover i skjærgården vår. Nå legger snøen seg, men fortsatt vil det være mulig å hygge seg på isen. La oss nyte, leke og vandre, vi trenger frisk luft og aktivitet. Alle på sin måte. Husk to-meteren!  Kilde: Bærum kommune / lokalhistoriewiki.no

Les mer
Restaurant Caspar - tett på Monica Bølgen 

Restaurant Caspar - tett på Monica Bølgen 

Du husker den kanskje... Sandvikas eldste spesialforretning, etablert i 1956 av Sverre Rønning - et lite, eksotisk nisjeutsalg for elskere av varme drikker. Den tradisjonsrike kaffe- og tebutikken vis-à-vis Rådhuset ble overtatt av Monica Bølgen i 2010. Butikken hadde hatt sin storhetstid, og lå lenge ute til salgs. – Butikken var ment som biprosjekt ved siden av full jobb som tannpleier, forteller Monica.

Les mer
Tanken - en kulturell smeltedigel

Tanken - en kulturell smeltedigel

Hamang Papirfabrikk er et av de få bevarte fabrikkmiljøer fra Sandvikas store industriepoke omkring 1900. I mer enn 20 år har den nedlagte fabrikken vært tilholdssted for Bærums musikkmiljø, og idag huser de flotte bygningene det multi-kreative miljøet Tanken, en avdeling i Bærum Kulturhus, med 110 årsverk, og 4500 m2 til disposisjon. (Foto: Christian Zervos)

Les mer