Belysning av turvei, Løkeberg - Skytterdalen

Belysning av turvei, Løkeberg - Skytterdalen

Bærum kommune har fra brukerne av turvei Seljeholtet - Skytterdalen fått flere henvendelser om behov for belysning. Turveien har blitt en populær trase for gående og knytter sammen Sandvika og Løkeberg. Traseen benyttes også av barn til og fra Løkeberg skole. Bærum kommune har i den anledning startet et prosjekt for å få etablert belysning av turvei i området. (Kart viser turstien fra Skytterdalen til Solbergveien).

Les mer
God jul til alle våre medlemmer!

God jul til alle våre medlemmer!

Takk for et begivenhetsrikt år! Nok et år har flydd forbi i rekordfart, og igjen står jul og høytid for tur. Vi ønsker å takke både nye medlemmer og gamle kjente, for et begivenhetsrikt år sammen med oss i Sandvika Vel. I år var det som kjent 125 år siden Sandvika Vel («Selskabet for Sandvikens Vel») ble stiftet, og dette har vi markert gjennom året med blant annet utgivelse av en jubileumsavis, medlemstreff på Folkebadet på selve jubileumsdatoen 29/6, vellykket markering i Løkkehaven under Byfesten, samt utgivelse av brosjyren “Oppdag Sandvika” i samarbeid med Bærum kommune.

Les mer
Program for julegrantenning lørdag 27. november!

Program for julegrantenning lørdag 27. november!

Etter en nedskalert juleåpning ifjor, kan vi endelig fortsette tradisjonen med julegrantenning i Sandvika. Igjen samles vi i sjarmerende Løkkehaven der fakkeltoget starter sin ferd gjennom byen i retning Rådhustorget. En lyssatt by setter rammene for arrangementet der vi sammen finner den gode julestemningen. På rådhuset vil publikum oppleve en magisk lyssatt borggård med korsang og musikk. Og selvfølgelig kommer nissen med noe godt til barna... hvis ikke rampenissene har tullet det til for ham denne gangen også... På Rådhustorget tennes den vakre, grønne julegrana, og sammen synger vi julen inn. Klikk for å se hele programmet!

Les mer
Hjalmar Aass til minne

Hjalmar Aass til minne

Mangeårig styremedlem, sekretær og kasserer i Sandvika Vel, Hjalmar Aass gikk bort 6. oktober 2021 - nær 91 år gammel. Hjalmar Aass hadde et nært forhold til, og et stort engasjement for Sandvika by. Blant annet arbeidet han iherdig med å få etablert seniorsenter i Sandvika. Han var pådriver for gangbro fra Storsenteret til Jong, og for tunell under Kjørbokollen og Jongsåsveien. Hjalmar var som medlem av Bærum kommunes Brambani minnesmerke-komité den første som foreslo statue av Brambani i Sandvika. Vi setter stor pris på Hjalmars verdifulle innsats som bidragsyter i Sandvika Vel opp igjennom alle disse årene. (Foto: Budstikka)

Les mer
Enighet om utbygging av Lakseberget

Enighet om utbygging av Lakseberget

Det ble før helgen et tydelig ja til fylle ut Sandviksbukta med sprengstein. En ny «halvøy» skal etableres, og arbeidene starter sannsynligvis allerede neste år. Det blir stein fra nye E18 og Fornebubanen som i hovedsak skal danne halvøya ved motorveien mellom Sandvika og Blommenholm. Størrelsen kan sammenlignes med arealet av hele fem fotballbaner. Politikerne i planutvalget i Bærum behandlet utfyllingen torsdag i forrige uke, og alle partier stemte for, etter at også Sosialistisk Venstreparti snudde i saken. SV har vært bekymret for at halvøya skulle bli for stor og at båtene ville bli presset for langt ut i fjorden. Størrelsen er nå redusert etter forrige behandling. I tillegg har det vært medvirkende at Naturvernforbundet i Bærum er positive til prosjektet.

Les mer