Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Sandvika Vel årsmøte

Sandvika Vel årsmøte

Dato for årsmøtet i Sandvika Vel er satt til 28. mars 2023 kl. 19:30. Møtet avholdes på Sandvika Folkebad. I tillegg til ordinært årsmøte vil det i forkant arrangeres et aktuelt tema/informasjonsmøte om Sandvika. Temamøtet blir åpent for alle, også ikke-medlemmer, og starter kl. 18:00. Følg med i sosiale medier og på hjemmesiden for mer info! Klikk under for årsmøtepapirene. (Foto: Dronninga Arkitekter)

Les mer
Utviklingen i Sandvika - åpent møte på Folkebadet

Utviklingen i Sandvika - åpent møte på Folkebadet

Sandvika er i rask endring. I løpet av få år vil byen huse mange flere mennesker som både skal besøke oss, bo og jobbe her. Vi står foran en betydelig fortetning av sentrum, med nye bygg og byrom, mer næring, butikker og restauranter. Velkommen til Folkebadet 28. mars kl. 18:00 for å høre mer om fremtidens Sandvika! Se linken for mer info om kveldens temaer.

Les mer
Tryggere for myke trafikanter i Claude Monets allé

Tryggere for myke trafikanter i Claude Monets allé

I Claude Monets allé skal alle P-plassene på den ene siden av gaten fjernes (med all stans forbudt), for å bedre forholdene for gående og syklende. På motsatt side innføres makstid på 10 minutter med parkeringsskive. Sykkelfeltet beholdes, samtidig som det skal gjøres tryggere for myke trafikanter. I desember havnet en evaluering av pilotprosjektet med motstrøms sykkelfelt og enveiskjørt gate på bordet til politikerne i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK). Der står det blant annet at det bør iverksettes ytterligere tiltak for en tydeligere prioritering av gående og syklende.

Les mer
Biblioteket utvider til gateplan

Biblioteket utvider til gateplan

Bærum bibliotek Sandvika utvider sine nåværende lokaler for å oppnå kontakt med gateplanet. Det er derfor inngått avtale med eiendomsselskapet Entra om å utvide lokalene på Stasjonstorget, med innflytting i løpet av 2024.   –  Biblioteket i Sandvika med inngang fra gateplan vil være en viktig drivkraft i byutviklingen og en synlig faktor i bybildet, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Les mer
Hvem var denne... Eyvind Lyche?

Hvem var denne... Eyvind Lyche?

Eyvind Lyches vei i Sandvika fører inn til de gamle fabrikkbygningene på Hamang, men hvem var opphavsmannen til veinavnet? Eyvind Lyche (1878-1955) ble omtalt som "en av de mest markante personligheter innen norsk papirindustri og norsk hestesport". Han ble disponent for Hamang papirfabrikk i 1907 (bildet er tatt mellom 1910-1930), og fortsatte som disponent resten av livet, bortsett fra et avbrekk som direktør i The Oversea Export and Import Company i Stockholm fra 1918 til 1921. Lyche var en særdeles driftig mann. Han var styreformann i Mjøndalen Cellulose, Mesna Træsliberi & Kartongfabrik, og i Papirindustriens prisutvalg. I tillegg var han styremedlem i De norske Papirfabrikanters Forening og i Norges Hypotekforening for Næringslivet. Han var også arbeidsutvalgsmedlem i Treforedlingsindustriens fellesforbund og han ledet Bærum havnestyre fra 1924 til 1931.

Les mer