Visjon Sandvika

Visjon Sandvika

Publisert av Anne Jespersen den 25.10.22.

 

Spurte innbyggere og besøkende i Sandvika 


På årets Byfest spurte kommunen innbyggerne om hva de mener gjør en by god å besøke, og hva de ønsker for Sandvika i 2040. – Vi vil fortsette å utfordre innbyggere, næringslivet, grunneiere, utbyggere, de folkevalgte og de politiske rådene, for å få en modig og fremtidsrettet visjon. Sandvika trenger mennesker som skal bo i, bruke og utvikle byen, og derfor er det viktig å få innsikt i hva folk ser for seg for byen vår Sandvika, sier kommunalsjef Jannike Hovland.


Mot fjorden vil store arealer bli frigjort for byutvikling når E18 legges i tunnel. 

 

– Opprustingen av Elvepromenaden og strandområdene på Kadettangen har styrket Sandvika som destinasjon. Det er så mye på gang at byen fortjener en samlende visjon, understreker Hovland.


En visjon kan defineres som en «drøm om fremtiden», som sier noe om hvilken retning man ønsker å gå. – En felles visjon for de ulike aktørene i Sandvika vil forenkle samarbeidet. Sammen med en aktiv bypolitikk fra kommunens side, vil det hjelpe oss å dra i samme retning, sier Hovland. 


– Visjonen skal lede Sandvika mot det potensialet byen har, og ligge til grunn for mål og strategier i utviklingen av byen. For å lykkes må visjonen forankres hos både grunneiere, utbyggerne, næringslivet, innbyggerne og organisasjonene i byen. Gjennom bevisst og strategisk by-ledelse, hvor kultur og kulturelt drevet byutvikling gis plass, skal vi videreutvikle Sandvika som en mangfoldig og attraktiv by.