Vi jubilerer!

Vi jubilerer!

Publisert av Anne Jespersen den 21.01.21. Oppdatert 18.02.21.

Skapte Sandvika

Brambani var forretningsmann og industrigründer, og hans mange virksomheter i Sandvika i perioden 1870-1905 bidro mer enn noe annet til at Sandvika ble et industristed. I 1896 tok han dessuten initiativ til å stifte «Selskabet til Sandvigens Vel» og var vellets første formann. Brambani var den som på mange vis skapte Sandvika, og han var blant annet fremste pådriver da Sandvika fikk gatebelysning.

 

Den tids "seriegründer"

Caspar Donato Brambani var født i Christiania 24. februar 1834. Han var gift med Sophie Malling, som han fikk 5 barn med: Peter Oluf Donato, Johannes, Peter Tiedemand, Theodora og Dagny. Brambani var en industrigründer med mange roller. I 1881 etablerte han Sandviken Kalkfabrikk. Tre år senere var «Kampebraaten Kalkfabrik» på Jong i gang. Sandvikens Blikvarefabrik, Sandvikens Takstenfabrik og Bjørnegård Teglverk står også på den lange listen over Brambanis etableringer. Brambani tjente gode penger og kjøpte i 1892 Brønnøya, der han også anla en kalkfabrikk. Sønnen Johannes førte virksomheten videre og spilte en stor rolle i bransjen. Brambani etablerte «De Norske Blikemballagefabrikers Forening» der han var formann. Han døde i desember 1906, og er gravlagt på Vor Frelsers gravlund.

 

 (Sandvikens Blikvarefabrik. Foto: Narve Skarsmoen/Nasjonalbiblioteket).