Vellets årsmøte endelig avholdt

Vellets årsmøte endelig avholdt

Publisert av Anne Jespersen den 24.06.20. Oppdatert 05.10.20.

Styret består nå av:

  • Jona Ragnarsdottir, leder
  • Lisbeth Hansen, styremedlem
  • Trond Øvergaard, styremedlem
  • Steinar M. Johnsen, styremedlem
  • Åse Margrethe Bøe Rebo, styremedlem.

Det første styremøte er enda ikke avholdt, og oppgaver/roller er dermed ikke fordelt på nåværende tidspunkt.


Sandvika Vel - Nye vedtekter_2020.pdf
SandvikaVel_Protokoll_Aarsmote2020.pdf