Vellet ber om fotgjengerfelt

Vellet ber om fotgjengerfelt

Publisert av Anne Jespersen den 01.02.20. Oppdatert 11.05.20.

– Vi har fått flere henvendelser fra beboere i området, som også er medlemmer i vellet. Mange snakker om både ulykker og nestenulykker, jeg har også selv vært vitne til dette, sier leder Jona Ragnarsdottir i Sandvika vel.

På vegne av medlemmene har hun sendt brev til Bærum kommune og gitt uttrykk for at biltrafikken i Claude Monets allé, som går forbi Storsenteret, kinoen og kulturhuset, er «en trussel mot myke trafikanters helse og sikkerhet». 

– Trafikkbildet preges av dårlig samspill mellom bilister, motorsyklister og gående med ulik grad av bevegelsesevne. I perioder av dagen er trafikken meget stor. Claude Monets allé og Rådhusbroen brukes som gjennomkjøring til E18, rådhusbroen gjerne som stedet for en «fartsetappe»», hevder vellet i brevet som ble sendt til kommunen uka før jul i fjor. 


– Ulykkesrisiko øker

Ragnarsdottir mener en vesentlig del av årsaken til dagens situasjon skyldes at det er butikker og restauranter på begge sider av gaten, men ikke merkede gangfelt. Dermed er ikke kjørende oppmerksom på gåendes behov for å krysse gaten.


I sitt svar til vellet påpeker Bærum kommune at det er satt lavest mulig fartsgrense på stedet med 30 km/t. Samtidig er de skeptiske til å anlegge gangfelt, fordi det ikke vil bli benyttet av samtlige fotgjengere.

– Fotgjengerkryssinger skjer i hele gatens lengde og ikke kun på et par punkter, primært grunnet handelsvirksomhet på begge sider av gaten. Statistikk viser at ulykkesrisikoen for kryssende utenfor gangfelt øker drastisk dersom det er gangfelt i gaten som ikke benyttes, begrunner veisjef Christian Strandenæs i kommunen.

Han påpeker at Claude Monets allé ble bygget som en «kjørbar gate på de gåendes premisser».


Opphøyd kryss

Jona Ragnarsdottir synes ikke svaret fra kommunen holder vann.

– Selv om noen går tvers over veien, har både gående og kjørende som oftest respekt for gangfelt, mener vellederen. Løsningen kommunen nå går for, er å gjenoppbygge det opphøyde kryss der Claude Monets allé og Kinoveien møtes, ved Narvesen-kiosken, Kiwi-butikken og Storsenter-inngangen ved McDonald's.


– Denne merker vi med sjakkmønster tilsvarende merking for humper og opphøyde gangfelt, forklarer Strandenæs.

– I tillegg blir det satt opp radarer før påske for å måle kjøretøyenes hastighet gjennom døgnet, supplerer han.

Jona Ragnarsdottir synes det er positivt at kommunen gjør noe, men mener det ikke er nok.

– Opphøyd kryss og gangfelt få jo ned farten, men på sikt synes jeg man burde gjort noe mer med hele trafikkbildet i dette området, sier lederen i Sandvika vel.