Ut på fjordisen!

Ut på fjordisen!

Publisert av Anne Jespersen den 19.02.21. Oppdatert 06.04.22.
 
Bruk av isen til ulike aktiviteter er ikke noe nytt fenomen, også i tidligere år foregikk det «litt av hvert» på fjorden i den kalde årstiden. Vintertransporten gikk ofte med hest og slede over fjordisen mellom Slependen og Oslo/Christiania forbi Sandviksbukta. På et kart fra begynnelsen av 1800-tallet er «Slæbene» brukt om strekningen mellom Nesøya og Fornebu. En slepevei som dette kaltes «Slæpa», og enden av slepeveien ble hetende «Slepen», nå kjent som Slependen. Utenfor Kadettangen har det vært arrangert veddeløp med hester, den første ishockeykampen for Grane Sportsklubb (nå Bærum Sportsklubb) ble spilt der, og bilkjøring og -løp ble arrangert rundt 1960-65, mer eller mindre organisert.

 

 

Isoppsynet

Bærum kommune har et eget «isoppsyn» som følger med på fjordisen - opprettet allerede i 1796. Trygge isveier merkes med granbar fra havnen og ut til øyene, og det er opprettet en egen «istelefon» som gir informasjon om trygge og utrygge strekninger. 

Området på fjordisen der man kan ferdes markeres med granbusker av Isoppsynet. Startpunktene for merket løype er Sjøholmen, Solvik marina, Henie Onstad, Sarbuvollen, Kadettangen og Storøyodden. Oppsynet merker yttergrensene med hvite trepinner med sperrebånd. Oppdatert kart over merket løype finnes på www.baerum.kommune.no/isoppsynet.

Alle som ferdes på fjordisen må følge med på isen og være observante. Flo og fjære kan føre til usikker is inn mot land. Det er særlig viktig å være obs på isen på vestsiden av Kalvøya - som er usikker på grunn av Sandvikselva som løper ut her.

Isoppsynet vurderer isen som sikker når det er gjennomgående solid is av minimum 15 cm tykkelse gjennom hele løypa. Det hender imidlertid at det er 20 cm tykk is eller mer uten at oppsynet merker løype. Det skyldes som regel at kvaliteten på isen rett og slett er for dårlig. Isoppsynet sjekker og loggfører istykkelse, kvalitet og vanntemperatur hver dag fra og med den dagen isen ved land har en tykkelse på ca. 5 cm. Disse observasjonene gjør at oppsynet kan følge med på endringer som kan ha betydning for iskvaliteten. De følger blant annet med på hvordan sprekker i isen "oppfører" seg, om borehull fryser igjen eller ei, om det smelter rundt granbusker/pinner, pådriv fra bølger, hvorvidt iskanten endrer seg, samt høy- og lavvann.

Bærum kommune oppfordrer til trygg bruk av fjordisen. Det er viktig å vite at det ikke finnes trygg is, bare trygge brukere av isen.  
Husk at all ferdsel på isen skjer på eget ansvar. Nummeret til Istelefonen er 800 81 818. Informasjonen oppdateres jevnlig, og bekymringsmeldinger fra publikum tas alvorlig.

Kilde: Bærum kommune / lokalhistoriewiki.no