Tryggere for myke trafikanter i Claude Monets allé

Tryggere for myke trafikanter i Claude Monets allé

Publisert av Anne Jespersen den 28.02.23. Oppdatert 24.07.23.

 

Snu transporthierarkiet

 

«Det anbefales å gjennomføre parkeringsrestriksjoner, tilrettelegge for servicebuss og korttidsparkering for varebiler og personbiler. Forslag om å fjerne parkering kan fremstå kontroversielt, men er viktig for å snu transporthierarkiet», skriver blant annet kommunens administrasjon.

 

Det er i stor grad disse anbefalingene som nå gjøres, på begge sider av Claude Monets allé:

•Innføring av parkeringsforbud i deler av gata

•Tilpasning for servicebusser
•Ny «kiss&ride»-sone for korttids av- og pålessing

•Skilting av all stans forbudt

•Ny vareleveringsplass

•Endret kjøremønster

 

I evalueringen fremgår det at de foreslåtte tiltakene har en kostnad på rundt 1 million kroner.

 

 

Hyggeligere for de gående

 

– Vedtaket henger også sammen med klimastrategiens mål om å snu transporthierarkiet, slik at kollektivtransport, sykkel og gange prioriteres, forklarer Håvard A. Eriksson i kommunen. Han forteller at prosessen med å fylle Claude Monets allé med innhold er i gang. Som erstatning for p-plassene som forsvinner, ønsker kommunen å få på plass noe som «gir gata noe tilbake».

 

– Vi har engasjert landskapsarkitekt, som har lagt frem forslag til en såkalt aktivitetsstreng. Dette forslaget bearbeides videre, slik at vi ender opp med noe som gjør det hyggeligere for de gående, sier Eriksson.

 

 

Pådrivere

 

Sandvika Vel har også vært pådrivere for å gjøre det tryggere for mykere trafikanter utenfor Storsenteret.

 

– Vi er veldig fornøyd. Dette er omtrent det vi skrev i vårt brev til kommunen. Så får vi se på løsning for varelevering, det blir sannsynligvis et informasjonsmøte med de næringsdrivende i nær fremtid, sier leder Jona Ragnarsdottir i Sandvika Vel.

 

 

Foto: Malling & Co.