Tanken - en kulturell smeltedigel

Tanken - en kulturell smeltedigel

Publisert av Anne Jespersen den 26.11.20. Oppdatert 06.04.22.

Viktig næringsaktør

Tanken har vokst opp nedenfra, og startet som et ungdomsprosjekt - en møteplass med øvingslokaler for unge musikere. Driften av Tanken den gangen var begynnelsen på et offentlig privat og frivillig samarbeide koordinert av Bærum Kommune. Stedet har gradvis vokst til et kommunalt og regionalt kompetansesenter for musikk og kulturnæringer, og jobber med å bli et formelt næringsnettverk, med den statusen det innebærer. 


-Tanken skal være fasilitator og inkubator innenfor kreativ næring, der hovedfeltene er dans, musikk og film med relaterte næringer, forteller daglig leder Claus Fibiger. Kommunen har en viktig rolle som nettverksbygger, tilrettelegger, koordinator og utleier av lokalene. Det langsiktige målet er å skape 300 arbeidplasser innenfor kulturnæringen her - innen 5 år. Hele Hamang er regulert til kulturformål - vi samarbeider tett med Andenæs og har investert betydelige beløp. 


Sandvikabølgen

-«Sandvikabølgen» er et kjent begrep, og verdifullt for Bærum og Sandvika, sier Fibiger videre. Mange etablerte artister har hatt sitt utspring fra miljøet på Tanken, blant annet talenter som Span, Sassy 009, Coucheron, Pasha, Baya, Einar Stray og Kid Astray. Det er et unikt miljø, men ikke alle som ønsker seg hit får plass - det er mange kriterier som skal oppfylles. Man bør ha forretningsadresse her, tilknytningen må gi merverdi, man må være engasjert og heie på fellesskapet uavhengig av kunstnerisk felt. Det handler i tillegg om etnisitet, kjønn og mangfold. Man kan gjerne ha lokal tilhørighet, det hjelper å bo i Bærum - men samtidig er man en del av noe større; et nasjonalt og regionalt anliggende. Fordelene ved et slikt felleskap er mange, blant annet kunnskapsdeling, mentoring og kollektiv utnyttelse av driftsmessige ressurser. Virksomhetene som opererer på Tanken idag har ulike format, og representerer ikke en organisatorisk enhet. Dette er et næringsnettvek som tydeliggjør de respektive aktørenes identitet og virke på en felles arena.


Stolthet og entusiasme

-Intensjonen er å etablere en institusjon for kulturaktiviteter og næring - et kreativt og innovativt miljø som skaper synergier. Målet er økt omsetning rundt hver arbeidsplass, og økt sysselsetting innenfor kulturnæringen i Bærum i sin helhet. Det blir viktig å definere Sandvika som by, bygge entusiasme, stolhet og en sterk kultur. Tanken skaper liv i byen, og har en viktig rolle i byutviklingen i Sandvika. I arbeidet med å realisere det offentliges målsettinger innenfor kultur, oppvekst, samfunn og næring har kultur- og musikkmiljøet ved Tanken en betydelig kraft som det er viktig å bygge videre opp under.


Kultur i koronatider

Man kommer ikke unna koronaspørsmålet i disse spesielle tider - hvordan påvirkes miljøet på Tanken? -Dette er jo en bransje som har vært gjennom kriser før og noen aktører har faktisk hatt vekst i denne perioden, men epidemien rammer hardt likevel. Innholdsleverandører til festivaler, lyd og lys rammes hardest. Møteplassmiljøet blir mer fragmentert nå, man mister det sosiale, det er noen dimensjoner som går tapt. Samtidig er man vant til å snu seg raskt og tenke nytt, og det blir spennende å se hva som kommer ut på «den andre siden». Kanskje krisen kan gi en opprenskning som igjen fører til nye, kreative, bærekraftige måter å tenke og jobbe på, avslutter Fibiger.