Sentrum øst - gater og plasser

Sentrum øst - gater og plasser

Publisert av Anne Jespersen den 25.03.21. Oppdatert 06.04.22.

Det er utarbeidet en  VPOR (veiledende prinsipplan for offentlige rom, 2015) som angir kvalitet for områdene som skal oppgraderes, en områderegulering (2018) og et miljøprogram (2018). Disse dokumentene ligger til grunn for arbeidet Bærum kommune gjør nå, sammen med andre relevante offentlige styringsdokumenter. Det stilles krav til høy kvalitet i områdene, og at det skal skapes offentlige rom som er tilgjengelige og kan brukes av alle. Det skal være blågrønne løsninger med stedsegen vegetasjon der det er mulig, og det stilles høye bærekraftsmål for prosjektet, både sosialt, i utforming, materialbruk og gjennomføring.

 

Det skal legges opp til demokratiske byrom med kvaliteter som inviterer alle til opphold og aktiv bruk. I tillegg til at kommunen legger til grunn resultater fra allerede utførte medvirkningsprosesser, vil de jobbe videre med medvirkning i prosjektet. Kommunen holder på å utforme et opplegg for dette nå. Videre jobber de med et opplegg for kunst i prosjektet, så det er et bredt fokus for å få med alle elementer som tilhører denne type offentlige byrom.


Ved spørsmål, kontakt gjerne Anne Bertine Fagerheim (Prosjekteringsleder byutvikling), tlf: 916 47 856


 

Kick-off

Kommunen inviterte bredt til møte med både interne fagressurser, offentlige instanser, foreninger, grunneiere og utbyggere. De benyttet mentimeter (responsverktøy) som grunnlag for innspill fra deltakerne, se resultatet i lenke under:

 

 

Kommunens Kick-off Sandvika sentrum øst - offentlige gater og plasser, fase 1


 Les mer om byromsutviklingen i Bærum (Aspan Viak AS)

 

 Hør podcast om demokratiske byrom!