Sandvika ring

Sandvika ring

Publisert av Anne Jespersen den 02.10.20. Oppdatert 05.10.20.

I tillegg skal Bærum kommune utføre arbeider med ny vannledning til Fornebu, som tidligere i høst ble lagt under Sandvikselva. Arbeidene får også konsekvenser for bussen. Busstoppet i Elias Smiths vei blir midlertidig stengt. I stedet vil bussene stoppe ved et provisorisk busstopp ved Circle K på Hamangsletta. På nyåret vil Hamangtunellen reåpnes, mens Bjørnegård bru kommer på plass først i løpet av våren. Det skal også bygges en gang- og sykkelbro fra Hamang til Birkheim, som er siste fase av det nye veisystemet. Dette blir sikkert veldig bra tilslutt, vi gleder oss.