Sandvika Vel mer engasjert enn noensinne

Sandvika Vel mer engasjert enn noensinne

Publisert av Anne Jespersen den 23.07.21. Oppdatert 06.04.22.

Sandvika Vel, som nylig fylte 125 år, er en viktig bidragsyter til årets byfest. Fra venstre teaterinstruktør Sigve Bøe, vellets styreleder Jona Ragnarsdottir, kommunens prosjektleder Cecilie Due, vellets sekretær Lisbeth Hansen og nestleder Trond Øvergaard.

FOTO: KARL BRAANAAS

Mange vel sliter med å få gjennomslag for sine innspill og høringsuttalelser. Sandvika Vel har vært fremoverlent, og er blitt en viktig bidragsyter til Sandvikas utvikling. Ett eksempel er omleggingen av trafikken mellom Storsenteret og rådhuset som ble gjennomført tidligere i sommer. Biltrafikken blir enveiskjørt, og det blir eget felt for gående og syklister. Dermed bør det være håp om at myke trafikanter kan ferdes tryggere; fra 2003 til 2020 ble det registrert 11 ulykker i Claude Monets allé og Vestfjordgaten. Denne typen tilrettelegging vil også bidra til at Bærum kan nå målet om en sykkelandel på 20 prosent i bymessige områder innen 2030.

Sandvika Vel har vært fremoverlent, og er blitt en viktig bidragsyter til Sandvikas utvikling.

Det var Jona Ragnarsdottir som sist høst ba kommunen se på saken etter at hun selv hadde opplevd flere nestenulykker i området. Nå har altså initiativet gitt tellende resultater. – Veldig positivt at kommunen tar grep. Å vite at en blir hørt i slike saker er veldig bra, sa hun da saken ble lagt ut på høring. Nå vil piloten bli fulgt opp med andre byprosjekter der det skal gjennomføres før- og etterundersøkelser for å evaluere effekten.

Sandvika Vel engasjerer seg også på andre området, som 17. mai-feiringen og Sandvika byfest. Også i år blir det et annerledes arrangement under tilnavnet «Litt av en byfest». Et sentralt innslag blir en teatervandring der publikum tas med på tur gjennom Sandvikas rikholdige historie. Teaterinstruktøren Sigve Bøes manus er basert på innspill fra Sandvika Vel. Dette bør bli en opplevelse for alle med interesse for lokalhistorie.

Vi gratulerer Sandvika Vel med jubileet og håper engasjementet vil vare i mange år fremover.