Sandvika Vel 125 år idag - hilsen fra ordfører

Sandvika Vel 125 år idag - hilsen fra ordfører

Publisert av Anne Jespersen den 29.06.21. Oppdatert 17.08.21.

En velforening som fyller 125 år har til fulle bevist at den dekker et behov og er til glede og nytte for nærmiljøet. Med 125 års erfaring har dere utrettet mye, klart å utvikle dere og tilpasse dere til et samfunn som er i bevegelse og sette viktige saker på dagsorden i utviklingen av Sandvika. 


Jeg har lyst til å trekke frem det gode samarbeidet kommunen har med vellet i mange viktige saker i utviklingen av byen vår. Samtidig vil jeg også rette en stor og inderlig takk for arbeidet dere legger ned i forbindelse med 17. mai og byfesten - hvor dere bidrar med både arbeidskraft og penger. Et jubileum er en ypperlig anledning for å feire hvor langt man har nådd, feire historien og feire fremtiden. På vegne av Bærum kommune, vil jeg takke Sandvika Vel for det særdeles viktige arbeidet dere gjør for å bidra til at Sandvika er en levende og trygg by. Jeg vil også rette en stor takk til ledere og alle ildsjeler som har bidratt til at Sandvika Vel nå kan feire 125 år.Beste hilsen 

Lisbeth Hammer Krog 

Ordfører