Ringigårdens spennende historie

Ringigårdens spennende historie

Publisert av Anne Jespersen den 11.12.20. Oppdatert 18.02.21.

Foto: Skilling-magazin 1875, Norges første illusterte ukeblad. Ringigården til høyre. 

Først og fremst var gården møtested og arena for bygdetinget - et organ for lokalt selvstyre og statlig kontroll med bygdene i Norge. Det var også skysstasjon i huset, og kommunestyret holdt sine møter her fra 1873 til kommunelokalet ble tatt i bruk i 1899. I tillegg hadde lensmannen kontor i gården, det fantes møtelokaler, og det ble drevet kafé med skjenkerett for øl og vin. 

Jahn Ringis sønn Carl var gift med Mathilde Hansen, som ble en kjent skikkelse i Sandvika under navnet Mor Ringi. Hun drev kaféen etter mannens død, og ble beskrevet som en «livlig og geskjeftig dame, som var meget interessert i bygdas anliggender». Gjennom somrene på 1860-tallet var Ringigården pensjonat for elever ved Eckersbergs malerskole i Christiania. En av elevene var landskapsmaleren Hulda Tegnér Grønneberg, som blant annet malte bildene Walles have (Bærum kommune), Fra Sandvikselven (begge 1886) og Fra Sandviken (1889) som regnes med blant de viktigste landskaper fra naturalismen i Norge. 

I den gamle Ringigården holdt også Thorstensens farvehandel og barberer Arthur Andersen til. I 1910 opprettet Asta Helmer privatskole her. Hun hadde tidligere vært ansatt ved Bærum middelskole og var svært religiøs. Skolen dekket første til femte klasse på barneskolen, og var en betalingsskole som tiltrakk seg elever med velstående foreldre. I 1928 la Asta Helmer ned sitt arbeid. Katolske Dorothy Burton overtok etter henne og holdt skole i et av de små husene ved Løkke bro. Den gamle Ringigården ble revet i 1957. I eksisterende Ringigården finner vi i dag blant andre Edvins Klær. 

Kilde: Lokalhistoriewiki