Program - Åpent møte

Program - Åpent møte

Publisert av Anne Jespersen den 10.10.19. Oppdatert 11.05.20.


•Oppstart og fremdrift Sandvika sentrum - Andenæs

•Plan for Hamang/Industriveien - Bærum Kommune/Andenæs

•Hva skjer med Viken Fylkeskommune? 

•Trafikkavvikling under byggeperiodene

•Sandvika Stadion. Forblir den på Kadettangen? 

•Elias Smiths plass - fremdrift

•Sandvika by - hva skjer fremover?

 

•Paneldebatt


TID OG STED: Onsdag 23. oktober kl. 18.00-20.00 

i Kunnskapssenteret i Sandvika

 

 

Sandvika Vel byr på et informativt og spennende møte, der du kan stille spørsmål om det du lurer på rundt utbyggingsplanenene i Sandvika by. Representanter for kommunen og utbyggere vil være deltagere i paneldebatten. Her kan det bli høy temperatur - velkommen!