Nytt liv ved porten til Kadettangen!

Nytt liv ved porten til Kadettangen!

Publisert av Anne Jespersen den 25.03.21. Oppdatert 06.04.22.

En del av utviklingen av Sandvika

Kadettangen med flotte park- og badeområder og brygger for båtliv har vist seg å bli et positivt tilskudd til Sandvika sentrum. Halvøya blir brukt av alle generasjoner til både aktivitet og rekreasjon. Elvepromenaden er også et vakkert og naturlig tilskudd i utformingen av byen, og elva har blitt en enda mer naturlig del av Sandvika da den knytter byen til vannet på en positiv måte. Kadettangen 22 fungerer i dag som parkeringsplass, og det planlegges for å legge om eksisterende vei. Kommunen ønsker at Kadettangen 22 skal koble byen sammen med Kadettangen og Elvepromenaden. 


Et midlertidig prosjekt

Utviklingen av et midlertidig byrom på Kadettangen 22 skal være en naturlig del av utviklingen av Sandvika, og planlegges å bli et supplement til allerede eksisterende tilbud i området. Aktivisering av denne delen av byen har en midlertidighet på ca. 10 år, og skal primært kunne brukes hele året. Kommunen vil tilrettelegge for utendørsaktiviteter for ungdom på deler av arealet. Det resterende området fristilles til privat aktør, for utvikling av byrettede funksjoner, som servering og annen lignende aktivitet.  


Når?

Utviklingen av Kadettangen må skje over tid. Det er fortsatt gjenstående arbeider med helhetlig kobling mellom elvepromaden og bryggen på Kadettangen/Rigmorbrygga. I tillegg er det behov for å forbedre adkomst for blant annet uttrykningskjøretøy ut mot Kadettangen. For å sikre at et tilbud kan etableres raskt, foreslås det derfor at utviklingen skjer i 2 faser:


Fase 1 – sommeren 2021

Det er ønskelig å skape positiv oppmerksomhet rundt området, og denne fasen vil være innledende og fungere som et «kick off». Bærum kommune ønsker allerede i mai/juni 2021 å legge til rette for aktivitet ved å gi området et løft. Det skal vurderes å tilrettelegge med enkle tiltak som plassering av elementer, sittegrupper, belysning, maling av bakkeplan eller gatekunst - som totalt vil være med på å gi området en oppgradering. Det kan også være mulighet for å etablere en «fleksibel og åpen plass» slik at man kan invitere inn aktører med food trucks og pop-up tilbud.  


Fase 2

Kommunen har planer om å legge om veien - dermed vil Kadettangen 22 kunne utvides. Fase 2 av prosjektet vil trolig settes i gang våren 2022. Da ønsker kommunen at byrommet blir fylt med et utvidet tilbud og mer permanente løsninger. Områdets potensiale skal frem!  Kommunen ønsker en ekstern aktør som utvikler og etablerer, med kommunen som samarbeidspartner. 

 

Prosjektet skal til behandles politisk 2. kvartal 2021. Der besluttes den videre utviklingen av Kadettangen 22 .Les mer om prosjektet på Bærum kommunes hjemmesider