Ny, moderne renovasjonsløsning i Sandvika

Ny, moderne renovasjonsløsning i Sandvika

Publisert av Anne Jespersen den 08.05.20. Oppdatert 11.05.20.

Et stasjonært avfallssug er en stor, rørbasert infrastruktur over et større område, der alle blir tilknyttet et felles avfallssug. De eneste synlige delene over bakken vil være diskréte innkastsøyler med adgangskontrollerte luker og universell utforming. Kort oppsummert betyr avfallssug at avfallet kastes ett sted, og transporteres i rør til hentestedet. Brukerne kaster avfallet inn i en luke innendørs eller utendørs. 

 

Med det nye sentrale avfallssuget vil Sandvika få et klimaklokt, moderne og bærekraftig avfallssystem der man bedre kan ta vare på ressursene. Avfallssuget krever mindre plass og gir mindre støy og lukt enn renovasjonsbilene, slik at nærmiljøet oppleves som renere og hyggeligere. Løsningen vil dermed redusere bil- og tungtransporten og gi bedre arealutnyttelse.


Den kommende befolkningsveksten i Sandvika vil føre til fortetting av allerede tett bebyggelse. Flere vil benytte byen til fornøyelse, hjem eller arbeidsplass, og Sandvikas mange brukere vil generere mer avfall enn før. Dette gjør at plasskrevende og forurensende renovasjonsløsninger må vike for mer bærekraftige og arealeffektive varianter. Ønsket om en mer miljøvennlig by tvinger frem bedre infrastruktur. 


«Kommunen skal bekoste selve driftsentralen og ledningsføringer frem til utbyggingsfeltet. Dette er investeringer iht. selvkostprisnipp, der utbygger betaler et tilknytningsgebyr som skal gjenspeile investeringskostnaden. Fremtidige tilknytningsavgifter vil da dekke inn investeringene over tid. Kommunen må dog forskuttere investeringen mht fremtidige inntektsstrøm. Drift av anlegget dekkes av husstandenes og næringens renovasjonsgebyr. Investeringskostnadene for Sandvika-løsning vil avhenge av lokalisering og tomtekostnader for driftssentralen. En slik stor terminal vil da dekke mer enn utbyggingsområdet Sandvika øst og gir mulighet for å koble på fremtidige utbygginger på Hamang og Industriveien». (Sitat: Bærum Kommune)


(Kilder/bilde: Avfall Norge/Bærum Kommune).

 

Se vedlegg for mer om saken: