Ny rundkjøring og riving av broer

Ny rundkjøring og riving av broer

Publisert av Anne Jespersen den 02.05.20. Oppdatert 11.05.20.

Når disse broene er borte skal det bygges en ny Bjørnegård bro, som vil være både bredere og ligge høyere, slik at Brynsveien kan møte Ringeriksveien i ny rundkjøring. Stengingene vil medføre endringer for gående og syklende. Gang- og sykkelveien stenger langs Sandvikselva fra Bjørnegårdsvingen frem til BI-brua. Det er satt opp kart ute. I henhold til støyforskriften T1442 kan anleggsarbeidene pågå hverdager 07-19, men pigging kun frem til kl.17.


Kartet viser åpne og stengte gang-/sykkelveier i Sandvika denne våren/sommeren.


(Kilde: Statens Vegvesen / Foto: Arnold Pedersen)