Norges eldste treferge

Norges eldste treferge

Publisert av Sandvika Vel den 06.05.24.

 

Båten viste seg å være i minste laget for denne virksomheten, og den ble derfor bygget om og forlenget i 1950.

 

I 1954 og 1955 gikk M/S "Rigmor" i rute på Vestfjorden sammen med M/S "Silius", og mellom 1959 og 1966 i samtrafikk med M/S "Vestfjordbussen". Fra sommeren 1967 var Rigmor alene om trafikken på Vestfjorden. 

 

Rolf Martinsen ble syk høsten 1968, og Rigmor ble derfor solgt til Olav Håbu, som fortsatte rutedriften etter omtrent samme opplegg som før. Kapteinene Johan Strand og Kjell Salomonsen kom senere inn på eiersiden. Etter Johan Strands død overtok de to andre eierandelen hans. Pendlertrafikken fra Brønnøya ble nedlagt i 1979.

 

Etter at Stor-Oslo Lokaltrafikk SL ble opprettet i 1974, ble Rigmor en del av SL-systemet og fikk dermed mer stabile rammebetingelser. Rigmor har også vært benyttet av Bærum kommune til ekskursjonsbåt for skoleelever - til praktisk undervisning i marin biologi. Helt tilbake fra 1973 har mange tusen elever fått undervisning om bord.

 

 

 

 

 


M/S «Rigfar»
For å ha en partnerbåt til Rigmor kjøpte Håbu og Salomonsen M/S "Flekkerøy" i 1982. Båten var bygget i 1948, og hadde siden den gang gått i rutetrafikk mellom Kristiansand og Flekkerøy. Trefergen fikk selvsagt navnet M/S "Rigfar», hva ellers?

Rigmor og Rigfar ligger ved «Rigmorbrygga» på vestsiden av Kadettangen. I tillegg til ordinær fergetrafikk kan båtene leies for ekstra transport og minicruise. Rigmor alene frakter opp mot 20 000 passasjerer hver sesong. Begge båtene ble vernet av Riksantikvaren i 2022.

 

 

Foto: Bærum Bibliotek / Kilde: Bærum Historie