Kvistinnsamling 8. til 16. mai

Kvistinnsamling 8. til 16. mai

Publisert av Anne Jespersen den 06.04.23. Oppdatert 23.06.23.

 

1. Alt hageavfall må være satt frem på startdatoen, innen kl. 08.00. Hageavfallet skal stå lett synlig i veikanten, utenfor port/gjerde. Bilene er store, 10 meter lange komprimatorbiler, som veier ca. 20 tonn. De som bor i stikkveier som kan være for små for disse bilene må sette hageavfallet ut til større vei. 

 

2. Hageavfall som evt. blir fremsatt etter at bilene har passert, vil normalt ikke bli hentet. Dersom vi ikke har kjørt i veien i det hele tatt, kan folk imidlertid sette ut helt til vi har passert. 

 

3. Hageavfallet må settes ut til godt kjørbar vei for lastebil, i plastsekker, gjerne slik at 2-4 naboer setter sekkene litt samlet. Sekkene kan stå åpne eller knytes. De må ikke være så tunge at de revner ved løfting. 

 

4. Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall, som kvist, gress og løv, - og ikke stein, papir el.l. 


 - og husk INGEN svarte søppelsekker.