Kjørboparken, en skjult perle

Kjørboparken, en skjult perle

Publisert av Sandvika Vel den 11.04.24. Oppdatert 11.04.24.

 

Kjørbo gård er Sandvikas eldste «sted», anlagt i yngre jernalder, og ligger idyllisk til ved Kjørboparken. Gården er en viktig del av Sandvikas historie og identitet. Bygningskomplekset består av flere deler fra ulike tidsepoker.

 

 

 I en periode var Kjørbo hovedsete for ”Nesøygodset”, en stor samling eiendommer som norske og danske «rikfolk» smykket seg med etter reformasjonen. Trolig kan vi finne bygningsrester så gamle som fra før 1400 i fundamentene til den flotte hovedbygningen.Den gamle parken ble anlagt av Johann Grauer (1756-1819). Grauer var Peder Ankers tyske gartner på Bogstad gård. Han forpaktet Kjørbo fra 1788 og overtok som eier etter Peder Anker (norsk godseier og politiker) i 1801.Herman H. Brodtkorb overtok Kjørbo i 1852. Han revitaliserte gårdsdriften, rev de gamle uthusbygningene og oppførte nye. Rundt de gamle bygningene anla Brodtkorb «Kjørboparken» med løvtrær som nå er store og gamle og preger stedet.All jord vest for elven lå under Kjørbo. Vi kan fremdeles se rester av Kjørboalléen som gikk helt til Sandvika sentrum - til bedehuset som fruen til Kjørbo hadde bekostet i 1890 (nå «Pinsekirken»).Det var Sameiet Norconsults Hus, den gang en gruppe selvstendige bedrifter, som gjenreiste Kjørbo fra forfall og reiste de svarte kontorblokkene i 1981 og 1985. Senere har Saga Petroleum og Norsk Hydros Pensjonskasse vært eiere. Nå er det Entra Eiendom - som leier ut bl.a til Asplan Viak og Politiet.Kjørboparken er åpen for alle, og vel verdt et besøk!