Jordkabel hele veien mellom Hamang og Smedstad

Jordkabel hele veien mellom Hamang og Smedstad

Publisert av Sandvika Vel den 11.04.24. Oppdatert 11.04.24.

Det ble understreket at her er det saklig informasjon som har vunnet frem. Folkeaksjonene har vært konstruktive, det har vært jobbet mye med faktagrunnlaget, og ikke minst med å vise gevinsten samfunnet får tilbake ved å legge kraftledningen i bakken.Tidslinjen er lang, og det har vært mange runder om denne saken. Første gang Budstikka brukte begrepet «monstermaster» var 15. september 2019. Da ble planene om luftledning presentert, og det ble skrevet at disse 38 meter høye mastene kunne bli Bærums høyeste byggverk, blant annet syv meter høyere enn klokketårnet på Bærum rådhus. En annen nøkkeldato var 30. august 2021. Da ga Norges vassdrags- og energidirektorat konsesjon til en luftledning på hele tolv kilometer, fra Hamang til Smestad. Og om ikke folk hadde våknet før, så gjorde de det for alvor nå. Det gikk deretter nesten tre år med klager og anker, og svært stor lobbyvirksomhet før energiministeren kunne si de forløsende ordene.Det var ikke tilfeldig at akkurat Gjettum skole ble valgt som sted for å slippe nyheten. Det at strømledningen nå er bestemt gravd ned er viktig for en svært etterlengtet oppussing av skolen, men også for andre områder i Bærum. Det er mange som er berørt, og det er også privatpersoner som har master i hagen i dag, som ser frem til at de forsvinner.

 

Dette kan åpne for eksempelvis landingsplass for helikopter på Bærum sykehus, og det kan gi nye arealer til boliger hvis politikere ønsker det. I tillegg til at innbyggerne slipper både støy, og ikke minst visuell forurensning fra 38 meter høye master.