Innkalling til Årsmøte 2020

Innkalling til Årsmøte 2020

Publisert av Anne Jespersen den 04.03.20. Oppdatert 11.05.20.

Innkalling til

Årsmøte 2020

UTSATT - NY DATO KOMMER!

Kunnskapssenteret i Sandvika – møterom 220

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og en møtedeltaker til å undertegne protokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Regnskap og revisors beretning
 5. Fastsettelse av budsjett og kontingent for kommende periode
 6. Valg av styre og styrets leder
 7. Valg av revisor
 8. Valg av valgkomite
 9. Innkomne forslag
  1. Forslag fra styret til nye vedtekter 

 

Tema på medlemsmøtet/det åpne møtet vil være:

•Status diverse planer for Sandvika. Representanter fra Bærum Kommune informerer og svarer på spørsmål.

•Bærum Elveforum v/Terje Bøhler holder foredrag om opplevelser langs Øverlandselva.

Velkommen!

 

Se vedlegg med dokumentasjon.

Sandvika Vel - Årsmøte 2020.pdf