INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Publisert av Anne Jespersen den 17.02.19. Oppdatert 11.05.20.

• Viken til Sandvika, hva skjer nå? / Frode Fosse Valland fra Vårt Sandvika

• Foredrag om Engervannet / Bærum Elveforum

 

Kl. 19.00:

• Godkjenning av innkallingen og dagsorden
• Valg av møteleder, referent og en møtedeltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder
• Styrets årsberetning
• Regnskap, budsjett og kontingenter
• Innkomne forslag
• Valg av styre og styrets leder
• Valg av valgkomite
• Valg av revisor