Hvordan skape en levende by for alle? 

Hvordan skape en levende by for alle? 

Publisert av Anne Jespersen den 06.04.22.

Flere faktorer bidrar til dette:

•det må bygges flere boliger - som folk har lyst å bo i

•det må være mindre bilbruk, færre biler oppe i dagen

•naturen må være tettere på

•det må være variert tilbud for alle

•vi snakker om »24-times byen», som «lever» hele døgnet

•det må være enkelt og tryggere for syklister og fotgjengere

 

 

Viktige spørsmål er: 

•hvordan ser morgendagens næringsliv ut?

•hvilke arbeidsplasser har vi om 5-10-15 år?


Man må bygge byen nedenfra, og det handler om samarbeid.

Hva slags boliger skal vi ha og hvem ønsker vi skal bosette seg?

Stikkord er fleksibilitet, størrelse og kvalitet. Levende byer skapes av 

folk i forskjellige livssituasjoner, i alle fasonger og i alle aldre. 

De som bygger må ta det med seg når de utvikler boligene.

Vi trenger folk hele døgnet: syklister, gående - et yrende folkeliv. Helgerudkvartalet

Det første store byggeprosjektet er Helgerudkvartalet 

som bygges nå, og som står ferdig i 24/25. 

1. byggetrinn ble solgt i løpet av få dager.


Hjem kjøpte?

25% over 60 år

20% mellom 50 - 60 år

20% mellom 40 - 50 år

20% mellom 30 40 år

5% under 30 årTransport

Det må bli enklere for folk som bor rundt byen å komme til Sandvika.

Idag går nesten all kollektivtransport til Oslo. Det må endres.

Vi må satse på sykkel; oppgave 1 er å massivt bygge ut sykkelveier 

som oppleves som trygge. Se til Finland, der sykler folk hele året; 

det kan vi få til også her, men det må tilrettelegges. Det må bli enkelt, trygt 

og tilgjengelig.Grønt miljø

Det må plantes mer trær, busker og vegetasjon - man må bruke «det grønne».

Kommunens planer for plasser og torg legger opp til mye vegetasjon. 

Det skal skapes plasser som er hyggelige, det skal være trivelig å sitte 

ute uten nødvendigvis måtte kjøpe noe.Tilbud til alle

Det må være varierte tilbud for alle hele døgnet, vi må ha urbane grendehus. 

Deichman er et godt eksempel - et urbant kulturhus.

Kulturopplevelser, lekser, arbeid, shopping, natteliv skal gå hånd i hånd, 

gjennom arbeid, helg og fritid .Arbeidslivet om et halvt år - om 2 år, 5 år?


Noen tanker og trender:

•Mer variasjon, mer fokus på bærekraft 

•Tett samarbeid mellom det lokale næringslivet, mellom forskningsmiljøene og akademia

•Gjenbruk, sekulær økonomi, ny teknologi som gjør at man ikke kaster, men bruker på nytt

•Innovative anskaffelser

•Nye måter å finansiere tjenester på

•Innovasjonsprosesser må være åpne, tilgjengelige, man må invitere mennesker inn


Man snakker om den 3. arena, som ikke er hjemme, ikke på kontoret, men noe midt i mellom. (Eks. Mesh i København). Der kan man leie kontorplass, ha arrangementer, man kan være der «hele døgnet». Dette konseptet vokser frem.


Andre stikkord er:

•Bygge nettverk, kjøpe en tjeneste den ene gangen i året man trenger den

•Utvikle kompetansen sin: seminarer, kurs, delingsøkonomi

•Tilrettelegging for flere møteplasser og arenaer, man må tenke samarbeid

•Tilknytning til prosjekter, alle må ikke ansette samme type kompetanse

•Slippe frem grundere og ildsjeler; de må få teste ut idéene sine, de må få fortelle om demDet skjer spennende ting i Sandvika allerede: 


•I miljøet »Tanken» på Hamang har man gått fra papir- til musikkproduksjon i verdensklasse. Det skal bygges 18 nye musikkstudioer. Tidligere var den type arenaer i typisk London, England og USA, nå tar vi det hjem til Norge og Sandvika. Stor satsning for norsk musikkindustri skjer her. «Sandvikabølgen» er et eget begrep; mange norske superstjerner har utspring fra Sandvika, og mange gjeve priser er vunnet av artister fra dette miljøet.


•Eksempler på unge talenter fra Sandvika er musikeren Chris Holsten, kunstneren / fotografen Olav Stubberud og klesdesigneren Emil Ringheim.

 

•En spennende nykomling er «Sprøyt» i gågaten; en butikk som selger maritimt utstyr og klær, og der man kan ta båtlappen. I tillegg har de et innovasjonsmiljø der de spiller inn podcaster, og de skal arrangere festival (Bro 2X festivalen) for å bygge bro mellom 14-15 åringene og næringslivet. Denne gruppen er arbeidssøkende om 10 år. 


•Folkebadet er eksempel på et «urbant grendehus», med kaffebar, bar, bibliotek, restaurant, park, scene, spillebule ++. Mange type tilbud for ulike grupper.


Det er masse gull i Sandvika, vi må pusse det så det skinner.Man må bygge en by nedenfra gjennom samarbeid. Kommunen, næringsliv og sivilsamfunnet må samarbeide. Man må imøtekomme innbyggernes behov idag, uten at vi ødelegger for kommende generasjoner. Det handler om å lytte til brukerne, hva er de opptatt av, hva drømmer de om - hva er behovene våre?


I fremtidens Sandvika må nytteverdien bestemme utviklingen, har ting verdi?

Medvirking er viktig, blant annet arrangeres bylab og workshops, der beboere, 

gårdeiere, kommunen og næringsliv snakker sammen.


Det hele handler om å skape et levende sentrum, hvordan vi alle kan bidra, det handler om menneskene.