Historisk tilbakeblikk - Hamang

Historisk tilbakeblikk - Hamang

Publisert av Sandvika Vel den 08.02.24. Oppdatert 09.02.24.

 

Til tross for at Bærum er relativt fattig på historiske funn, og spesielt fra bronsealderen (1800 fvt.–500 fvt.), er det på Hamang gård funnet både et praktfullt hårsmykke (diadem) og en beltespenne i bronse. Funnene ble gjort i 1869. Smykkene lå under en svær stein i en ur i åsen ovenfor gården. De var ikke en del av en gravrøys, men gjenstandene var trolig gjemt der. Smykkene er nå på Historisk Museum i Oslo.

 

Fra 1674 hadde Hamang tinglyst rett til laksefiske i Sandvikselven. Gårdens faste teinested var ovenfor Hamangbrua (Sykkelsmedbroen). I 1855 ble det her bygget klekkeri for laks og sjøørret. I jernverkenstiden var malm- og jernkjøring for Bærums Verk en viktig inntektskilde for gården. I 1886 var Hamang delt i fire bruk. Gården Hamang, Holmen, Gråhamang og Fransefossen. På Gråhamang var det smie.


Før andre verdenskrig (1940–1945) ble gården, med unntak av kalkmølla og den nordre delen av eiendommen med kalkbruddet, solgt til Johan Bugge. I 1960 kjøpte Elsebeth og Edward H. S. Bødtker eiendommen for 480.000 kroner. Hun var en foregangskvinne når det gjaldt terapiridning for barn med funksjonshemming. På gården fantes flere ponnier som klienter fra Emma Hjorts Hjem kunne trene på.

 

I 1974 ble Gården solgt fra familien Harry Irgens Larsen til Munkenes AS for 4,1 millioner kroner, med tinglyst rett for entreprenør Johs Solberg å forestå utbygging på eiendommen. I 1979 startet første byggetrinn. Det var blokkene rundt eplehagen nr. 71–83. Andre byggetrinn var nr. 87–93, og tredje byggetrinn nr. 31–41. Ragnar Evensen AS var ansvarlig for første og andre byggetrinn, mens Byggholt AS hadde tredje byggetrinn. Under utviklingen av området ble Ringeriksveien (E16) lagt i tunnel, Hamangtunnelen, og den gamle E16 ble lukket med bom. Salget av leilighetene på Hamang Terrasse startet i 1982.

Den store låven med stallen på Hamang ble revet i 1984 og erstattet med et moderne kontorbygg. Hovedbygningen på gården ble også leid ut til kontorlokaler.

 

 

 

 Gråhamang 1960. Huset ved elven. Huset brant ned i 1968. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

Hamang kalkovn

 
Hamang kalkovn lå like øst for Franzefossen. Den leverte kalk til Akershus festning i 1560. I 1860 var Norge representert med kalkstein og brent kalk fra Hamang på en stor utstilling i Gøteborg.

 

 

Franzefossen

 
I 1857 ble Franzefossen utskilt fra Hamang gård til Karsten Tollevsen, og en tømmerdemning bygget. Et vanndrevet snekkerverksted ble bygget ved fossen. Skimakeren Hans Evensen, og senere Ulvseth, leide verkstedet. Verkstedet brant i 1917. Da kjøpte skipsreder V. B. Marcussen fra Grimstad Franzefossen og damfestet mot Tokerud, og han anla i 1919 ny demning og en kalkmølle. Dette var starten på den store bedriften Franzefoss Bruk A/S. Den gamle kalkmølla på Franzefoss er restaurert til Kalkmølla Kulturstasjon.

 

 

 

Hamang 1980. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

Sabotasje under andre verdenskrig

 

En knottfabrikk i kalkskjæringen ved Franzefoss ble sprengt av den norske sabotørgjengen "Pellegruppa" under andre verdenskrig (1940–1945). Knott var små vedbiter man brukte som drivstoff i biler. Vedbitene brant på en slik måte at det ble dannet en brennbar gass bilmotorene kunne bruke. Bensin var vanskelig å skaffe, og var forbeholdt militære kjøretøyer.

 

 

Martina Hansens Hospital

 
I 1936 ble Martina Hansens Hospital bygget i Hamangskogen.

 

 


Kilder/Foto:

barumhistorie.no

Lokalhistoriewiki

Hamang Terrasse