God oppslutning på vellets åpne møte

God oppslutning på vellets åpne møte

Publisert av Anne Jespersen den 05.04.23. Oppdatert 23.06.23.

 

Byvisjon for Sandvika


Etter velkomsthilsen fra styreleder i Sandvika Vel, Jona Ragnarsdottir, innledet Arthur Wøhni (direktør for samfunns- og byutvikling) med temaet «Utviklingen i Sandvika». (Se presentasjonen under).Hvordan Sandvika kan bli attraktivt


Jan-Otto Jacobsen, daglig leder Vårt Sandvika, fortsatte med temaet ”Hvordan Sandvika kan bli attraktivt”. 


 – Sandvika er i støpeskjeen, i total forvandling, og spørsmålet er; hva skal vi fylle den nye byen med? Vi har et fantastisk utgangspunkt, med marka, fjorden og elva. Sandvika har et stort potensiale, men det er ikke en quickfix å skape en by. Samarbeide er viktig, vi må snakke sammen, og det må inviteres til medvirkning.


Jacobsen snakket også om hvordan kan vi få flere til å leve og bo her, om hva som skal til.


 – Vi må ha møteplasser for mennesker i alle aldre; plasser der vi kan sitte, møtes og trives. Det må være lett tilgjengelige plasser, der det skjer ting, og der det er godt å være. Arkitekturen former oss, og det må designes for mennesker.


Jacobsen kom også inn på innholdet, hva vi fyller byggene med. Hvilke butikker, kafeer, restauranter og kulturaktiviteter vil vi ha.

 – Det må være tilbud til alle, uansett interesser, og vi må heie på de lokale driverne.


Avslutningsvis stilte han spørsmålet:

 – Hva kan du bidra med for å gjøre Sandvika attraktivt?Paneldebatt

 

Deretter fulgte paneldebatt med Eirik T. Bøe (V), Elisabeth Gjølme (H), Reidar Kleppe (AP), Anita Malmer Solli (SV), Ida Ohme Pedersen (FRP) og Kim Zimmer (MDG). I panelet deltok også Martin Schilde (næringsdrivende og grunder), Jan-Otto Jacobsen (daglig leder i Vårt Sandvika) og Cathrine Chaffey (beboer i Sandvika).

 

Møte- og debattleder var Tor Christian Bakken, tidligere samfunnsredaktør i Budstikka.

 

 

 

Utviklingen i Sandvika - se pdf under