Gamle bygg i Sandvika - Gårdsanlegget Kjørbo

Gamle bygg i Sandvika - Gårdsanlegget Kjørbo

Publisert av Anne Jespersen den 25.03.21. Oppdatert 06.04.22.

Den gamle parken ble anlagt av Johann Grauer (1756-1819). Han var Peder Ankers tyske gartner på Bogstad. Han forpaktet Kjørbo fra 1788 og overtok som eier etter Anker i 1801. All jord vest for elva lå under Kjørbo. Vi kan fremdeles se rester av Kjørboalléen som gikk helt til Sandvika sentrum, til bedehuset som fruen til Kjørbo hadde bekostet i 1890 (Pinsekirken nå). Det var Sameiet Norconsults Hus, den gang en gruppe selvstendige bedrifter, som gjenreiste Kjørbo fra forfall og reiste de svarte kontorblokkene i 1981 og 1985. 


Kjørbos tun ligger på vestre odde ved elvas utløp. Hovedbygningen består av to sammenbygde fløyer og ligger på en høyde med utsyn over Vestfjorden i et vakkert parklandskap med gamle løvtrær. Moderne kontorbygg er føyet inn i landskapet. Gårdsanlegget består av Jacob Kreftings svalgangsbygning fra før 1723 og Johan Grauers hovedbygning i herregårdsstil fra 1801-25, som er sammenbygget ved Tårnbygget fra 1853. 


Arkitekt for Tårnbygget og sveitserstilsdekoren på Jacob Kreftings hus er C.H. Grosch. Øst for svalgangs-bygningen ligger Klokkeboden fra slutten av 1800-tallet. Stabburet i tømmer fra 1870 ligger ved kontorbyggene i øst. Driftsbygningen med grunnmur fra siste halvdel av 1800-tallet ligger delvis skjult av kontorbyggene i vest. 


Kjørboalleen, som gikk fra Gamle Drammensvei (i dag Elias Smiths vei), er det en kort stubb igjen av nær tunet. Kjørbos portnerbolig lå der alleen tok av fra Gamle Drammensvei. Vis à vis ligger menighetshuset i sveitserstil fra 1890. Tårnet ble tilføyet da bygningen ble innviet til kirke i 1921. 


Navnet Kjørbo kommer muligens av ker, som er en fangstanordning for laksefiske, og bu, og knyttes da til det rike laksefisket i Sandvikselva (tidligere Løxa). En annen tolkning er at ker kommer av fuktig mark, som mye av eiendommen besto av. Kjørbo var til ut på 1600-tallet en ødegård under Nesøygodset, men ble tatt til adelig setegård i stedet for Nesøya på midten av 1600-tallet. 


Den siste adelige eier var Christoffer Urne, som solgte alle sine eiendommer; over 60 gårder, deriblant Kjørbo til Knut Frantsen i 1663. Senere har gården vært tilknyttet Bærums Jernverk gjennom blant annet Krefting-familien, Conrad Clausen og Peder Anker (1791). Ankers tidligere gartner og agronom på Bogstad, den såkalte ”Potetkongen” Johan Grauer, forpaktet Kjørbo fra 1787 og kjøpte den av Anker i 1801. Stålovnen Clausen hadde oppført på eiendommen var unntatt salget. 


Herman H. Brodtkorb kjøpte Kjørbo i 1852. Han revitaliserte gårdsdriften, rev de gamle uthusbygningene og oppførte nye. Brodtkorb anla store deler av den romantiske parken ”Bestemorskogen”, bygget muren langs strandpromenaden og oppførte badehuset. 


Kilde: Kulturminner i Sandvika/Bærum kommune