Gamle Løkke gård

Gamle Løkke gård

Publisert av Anne Jespersen den 06.04.22. Oppdatert 06.04.22.

Løkke har hatt en omskiftelig historie, og forbindes i dag mest med tidligere hotell-, restaurant- og selskapsfunksjoner. I 1672 kjøpte Anna Felber Krefting på Bærums Verk gården, og Verket beholdt Løkke frem til 1723. Kammerråd Strømbo på Kjørbo solgte i 1782 Løkke til gårdbruker Kristen Hansen fra Solberg gård. I 1672 ble Løkke solgt til Johan Krefting, som videresolgte i 1723. 


Deretter fulgte nok en lang rekke eierskifter. Den engelskættede Elias Smith fra Drammen, som eide gården fra 1847 til 1851, var forlikskommissær og Bærums første ordfører. Den tidligere Drammensvei- og senere Ringeriksvei-traséen foran hovedbygningen har fått sitt navn etter ham. 


Eier av Løkke fra 1878 var den danske dekorasjonsmaleren Peter Christian Harreschou. Han åpnet Harreschous Hotell i den gamle hovedbygningen i 1880 og utparsellerte deler av gården til byggetomter, slik at Løkke ikke lenger kunne fortsette som gårdsbruk. Gården måtte avstå noe av sitt areal til Vestbanen som kom i 1872. 


Etter 1927 ble Løkke ”A/S Bøndernes Hus” og ombygget i nyklassisistisk stil etter tegninger av arkitekt Ivar Næss. Driften ble leid ut til forskjellige restauratører, som drev kafé- og restaurantvirksomhet samt utleie av selskapslokaler og catering til større arrangementer som brylluper o.l. Mange foreninger og lag leide også lokaler til generalforsamlinger og andre møter, og bl.a. Asker og Bærum Historielag og Bærum og Omegn Cykleklubb ble stiftet her, henholdsvis i 1952 og 1968. A/S Bøndernes Hus solgte eiendommen i 1980, men restaurantdriften fortsatte til 2004.


Hovedbygningen er antakelig fra begynnelsen av 1800-tallet og er på- og ombygget mange ganger. Den var tidligere i sveitserstil med verandaer i tre etasjer mot syd. Forøvrig er murene etter potetkjelleren/vognskjulet bevart. Bygningsmiljøet på Løkke i 1895 er foreviget av den kjente franske kunstmaleren Claude Monet. Løkke Bro er en støpejernsbro over Sandvikselva laget på Bærums Verk i 1829.


Den øvrige trehusbebyggelsen i Løkkehaven idag er fra midten av 1800- og tidlig 1900-tallet, og sto opprinnelig andre steder i Sandvika. Bygningene ble gjenreist og samlet til et nytt trehusmiljø som sto ferdig i 2003. Løkke bro, som nå er gangbro over Sandvikselva, var del av den gamle Drammensvei-traséen. Broen er støpt på Bærums Verk i 1829 og ble flyttet i 1977. Hovedbygningen på Løkke eies i dag av Norges Røde Kors. 

 

 

Kilder: Bærum kommune/lokalhistoriewiki.no/wikipedia.no