Full trøkk på Bærum kulturskole

Full trøkk på Bærum kulturskole

Publisert av Anne Jespersen den 31.01.23.

 

Lokaler i Sandvika


Musikkskolen hadde sin spede begynnelse på Sjøholmen i 1970. Miljøet har vokst mye på disse årene, og teller nå nær 2000 elever. I 2014 flyttet de til større lokaler i dengang nybygde Kunnskapssenteret. 


– Det å få spesialtilpassede musikklokaler midt i Sandvika var helt fantastisk. Det har gitt oss større aktivitet, flere muligheter og ikke minst bedre synlighet i bybildet. Hele 1000 elever kommer til Sandvika fra nærområdene hver uke, resten er fordelt på de mange barneskolene rundt om i kommunen.


Aldersmessig er elevene mellom 6 og 19 år, og man kan starte når som helst. Det er ofte ventelister, men alle kommer inn. For de yngste kan ventetiden være opp til ett år.


– Elevene betaler en egenandel, forøvrig er tilbudet subsidiert av kommunen, slik at det er overkommelig for alle. Man kan også søke såkalt «fritidsstipend». Bærum kommune er rause med kriteriene - noe som gir et likeverdig fritidstilbud, forteller Kirsten. Kommunen har i det hele tatt satset masse på kulturskolen. Sist år fikk vi 1 mill. kroner under budsjettforhandlingene, til nye elever. Vi jobber med den prosessen nå - både for Sandvika og for miljøene ute i kommunen. Stort fagspenn


– Vi huser flere fagområder, med musikk og visuelle kunstuttrykk som de 2 største «pilarene». I tillegg kommer dans og teater. Den visuelle kunstundervisningen foregår i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter i deres lokaler. Kompetansen i senteret og tilgangen til utstillingene gir et helt unikt tilbud til elevene. 


Én gang i måneden arrangeres det konsert i Kunnskapssenteret. Naturlig nok med flest foreldre og familie blant publikum, men alle er velkomne.


– Forøvrig har vi ofte konserter på Sandvikas mange scener, blant annet i kulturhuset. Under åpningen av kommunegården 23. mars deltar vi med musikkinnslag, og elever herfra åpner kommunestyremøtet hver måned. I tillegg bookes vi stadig til eldresentre og næringsliv, så her er det bare å komme med forespørsel. Honorarene varierer, men det er uansett god øvelse for elevene, og fine arenaer å vise seg frem på.


– 26. april blir det stor mønstring i kulturhuset, der vi ønsker å vise bredden og mangfoldet ved skolen. Her får man også møte elever fra talentprogrammet "Fordypning og Talent" (FOT), som er kulturskoles tilbud for elever med et ekstra talent på sitt instrument, og som har et ønske om å fordype seg i musikk. Hobby og alvor


– Vi har 2 «søyler» her; elever som har dette som hobby, og de som underveis ønsker å ta steget videre. Da handler det om genuin interesse og ønske om å bruke tid. Mye tid. Noen velger Rud vgs., og noen satser videre til f.eks. Norges musikkhøgskole. Det er en tøff vei å gå  - der man bør legge ned minst 10.000 timers arbeid, samt at det selvsagt er et trangt nåløye.


For de fleste er dette en fritidsaktivitet, men mange tar faget med seg inn i både korps, kor og band. I tillegg vekkes interessen for kultur generelt. 


– Noe som i seg selv er positivt, mener Kirsten. Hobbyen gir mange stor glede i hverdagen, og samspillet med andre er et viktig aspekt. Aktiv fritid er en verdifull del av oppveksten for alle våre barn og unge. Skolen samarbeider også med barnevernet, og lager tilbud til elever med ekstra stort behov for mestring - og det å bli sett og hørt. Forbilder


Bærum Kulturskole er et stort «apparat» med 80 medarbeidere. Noen er fast ansatt, andre er en kombo av utøvende musikere og frilansere. 


– Sammen utgjør de en svært kompetent lærerstab - som er flotte forbilder for elevene. Noen av lærerne har gått her selv i sin tid, mens andre har vært en del av Tanken og miljøet rundt Sandvika Rocketeater. Noe vi syns er ekstra stas, avslutter Kirsten.