Frivillighetens år i Bærum

Frivillighetens år i Bærum

Publisert av Anne Jespersen den 10.02.22. Oppdatert 06.04.22.

Hvem står bak?
Etter forslag fra Frivillighet Norge har regjeringen besluttet at 2022 skal markeres som Frivillighetens år. Frivillighetens år skal være et flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Det skal bidra til økt deltakelse og mangfold, og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. Kulturdepartementet støtter Frivillighetens år. I tillegg inviterer vi flere statsetater, kommuner, fylkeskommuner, stiftelser og næringslivet til spleisefest!

Prosjektsorganisasjonen
Frivillighet Norges styre er styringsgruppe for Frivillighetens år 2022. Det er satt ned en ressursgruppe bestående av representanter fra frivillig sektor, KS og Kulturdepartementet. Det er også etablert en arbeidsgruppe kommunikasjon. 


Les mer om "Frivillighetens år" i Bærum


Les mer om frivilligheten i Norge