Folkemøte på Folkebadet

Folkemøte på Folkebadet

Publisert av Anne Jespersen den 16.06.22. Oppdatert 09.08.22.
Sandvika fikk bystatus i 2003. I dag har byen rundt 10.000 innbyggere, men i løpet av de kommende årene skal tallet doble seg. Planen er at byen skal strekke seg fra Kjørbo til Hamang, Bjørnegård og Franzefoss. Det er også ønske om å integrere både Lakseberget og Kadettangen i byen. 
 

Byplanlegging

I 2025 skal Helgerudkvartalet ved sjøsiden i Sandvika stå klart. Et 16 etasjers høyt bygg, med blant annet 226 leiligheter, er i ferd med å reise seg. Byggene skal huse både næring og boliger, og det legges opp til gater, torg, parker og plasser som skal lokke til seg innbyggere og aktiviteter. Hva innholdet i byggenes førsteetasjer blir er enda ikke avklart. 

Innlegg om byplanlegging- og utvikling, av Sverre Landmark og Julie Oftedal fra A-lab arkitekter, hadde fokus på at førsteetasjene og livet på gateplan er avgjørende for å skape en attraktiv by. Landmark påpekte at dersom Sandvika skal lykkes med transformasjonen så må resultatet bli at den nettopp må se og høres ut som en by. – Den må oppleves tettere, høyere, ha grøntarealer på en annen måte og ha fellesarealer som synes.

Arkitekt Oftedal var opptatt av å lage ulike arenaer for forskjellige type mennesker for å skape aktivitet. – Det må også skapes uformelle møteplasser og det må være klare grenser mellom offentlige og private soner.

Paneldebatt

Deretter fulgte paneldebatt med leder av planutvalget i Bærum kommune Eirik T. Bøe (V), medlem av planutvalget og kommunestyret Reidar Kleppe (Ap), gründer av Folkebadet Martin Schilde og utviklingsdirektør i Aspelin Ramm Maren Bjerkeng. Debattleder var Tor Christian Bakken, tidligere samfunnsredaktør i Budstikka.

Martin Schilde, primus motor ved Sandvika Folkebad, ønsker at kommunen og utbyggere må ha fokus på attraktivt innhold - med bærekraftige butikker og foretak, gjerne med unge gründere. – Det siste vi trenger er kjedebaserte butikker, det har vi mer enn nok av, vi trenger et yrende liv som gjør at både unge og gamle besøker Sandvika. – Vi snakker så mye om rammene rundt, men det er bildet som er viktig. Det er innholdet som skaper en by, ikke byggene, mente Schilde. Under paneldebatten rettet han kritikk mot lange prosesser og få fasiliteter for gründere.

Temaet engasjerte tydeligvis de rundt 80 oppmøtte, og flere bidro med kommentarer, spørsmål og innspill, blant annet rundt behovet for et seniorsenter. Et senter i Sandvika har vært etterlyst lenge, og saken har vært oppe til debatt i flere runder. Fortsatt er det ingen konkrete svar på når, hvor og på hvilken måte dette behovet skal løses. 

Jan-Otto Johansen avsluttet møtet med å oppfordre innbyggere i Sandvika til å bruke byen, også under utbyggingen. – I Sandvika har vi allerede mye gull. Jeg håper alle vil bidra til å bruke det gullet vi har i dag.