Fire generasjoner Drammensvei

Fire generasjoner Drammensvei

Publisert av Anne Jespersen den 14.02.22. Oppdatert 06.04.22.

Sandviksveien er andre generasjon Drammensvei før E18 overtok hovedveifunksjonen i 1964. Den kom i 1934 og gikk forbi Herredshuset (Rådhuset), over den nye Sandvika bro og der Kulturhuset ligger nå. Traséen gjennom sentrum ble da kalt Ringeriksveien. Fra Malmskrivergården fortsatte Drammensveien der gågaten Rådmann Halmrastsvei går i dag, og videre over Rønne bro og Løkke bro. De gamle tregårdene langs gågaten ble revet, men de nye murbygningene beholdt de gamle navnene; Ringi-, Bjerkås-, Moe-, Banken, Ekornrud-, og Aamodtgården. Rønne bro er erstattet av en bred kulvert (Willy Greiners vei). 


Bærums Verk bar vedlikeholdskostnadene av ”Sandvigens Træbroer” til 1852. Det sier litt om hvem som sto for den største trafikken. Fra Sandvika gikk transporten til og fra Bærums Verk på to traséer, den vestre over Hamang til Wøyen, den østre over Evje og Rud til Wøyen, og derfra via Bryn.

 

Dagens firefeltsvei, som ble åpnet i 1977, er den fjerde traséen for Drammensveien gjennom Asker og Bærum etter at den ble bygget som Kongevei, dvs. kjørbar riksvei, på 1600-tallet. Anlegget av Kongeveien ble påbegynt i 1624 og antas fullført for trafikk på hele strekningen Christiania–Bragernes (Drammen)–Kongsberg i 1667. Vi kan imidlertid ikke snakke om noen Drammensvei i egentlig forstand før i 1811 da Bragernes og Strømsø ble slått sammen til Drammen.


Kilde: Bærum kommune « Rik på historie»