FORSINKELSER - HAGEAVFALL🌿🌿🌿

FORSINKELSER - HAGEAVFALL🌿🌿🌿

Publisert av Anne Jespersen den 10.06.21. Oppdatert 06.04.22.

 

Mer info fra Renova her:

 

  • Vi har mange polske ansatte. I april kom det igjen nye innskjerpelser fra regjeringen vedr. innreise. Dette har medfĂžrt at vĂ„re polske ansatte + ekstramannskaper fra Polen, som vi pleier Ă„ benytte om vĂ„ren, nĂ„ dessverre ikke fĂ„r komme inn i Norge. Flere ansatte har blitt avvist pĂ„ grensen og har mĂ„ttet dra hjem til Polen igjen. Dette fordi grensekontrollen nĂ„ kun slipper inn de som skal utfĂžre sĂ„kalt «kritiske samfunnsfunksjoner». Hageavfallinnsamling gĂ„r dessverre ikke inn under dette.

 

  • Departementet sier dette: «Justis- og beredskapsdepartementet har informert Samferdselsdepartementet om at de legger fĂžlgende tolkning til grunn: Innreiserestriksjonsforskriften § 3 bokstav d Ă„pner ikke for Ă„ hente utenlandsk arbeidskraft til innenlands transportvirksomheter.»

 

  • Vi har derfor ca. 40 % fĂŠrre ansatte i arbeid nĂ„ enn det vi hadde planlagt nĂ„r vi gikk ut med tilbudet om innsamling i februar. Vi har de siste ukene forsĂžkt Ă„ rekruttere i Norge, men vi har ikke lykkes med Ă„ finne noen ledige som har sikkerhetsopplĂŠring pĂ„ renovasjonsbiler.

 

  • Dette har medfĂžrt at vi er forsinket med innsamlingene. Men vi skal i alle fall stĂ„ pĂ„ med fire komprimatorbilteam og 12 mann, i de resterende dagene frem mot 17. mai. Disse teamene samler da inn ca. 40-50 tonn hver dag, sĂ„ totalt vil det minke mye i dagene som kommer. Vi vil i fĂžrste omgang prioritere litt stĂžrre veier samt omrĂ„dene rundt skolene. En del vel kommer vi til Ă„ bli helt ferdige med, men vi er redd for at det ogsĂ„ vil bli noen vel vi ikke blir ferdige med. For de vi ikke blir helt ferdige med, vil vi fortsette etter 17. mai, helt til alt er samlet inn.

 

  • Vi stĂ„r pĂ„ alt vi kan, men hĂ„per dere har forstĂ„else for at det i disse korona-tider er helt andre forhold enn normalt for de fleste av oss, og at dette da ogsĂ„ har stor innvirkning pĂ„ hageavfallinnsamlingene, siden vi ikke fĂ„r inn en del av vĂ„re ansatte. Jeg ber dere vĂŠre greie og ikke ringe oss for Ă„ purre oss, - siden vi allerede jobber sĂ„ hardt vi kan med dette.