FORSINKELSER - HAGEAVFALL🌿🌿🌿

FORSINKELSER - HAGEAVFALL🌿🌿🌿

Publisert av Anne Jespersen den 10.06.21. Oppdatert 06.04.22.

 

Mer info fra Renova her:

 

  • Vi har mange polske ansatte. I april kom det igjen nye innskjerpelser fra regjeringen vedr. innreise. Dette har medført at våre polske ansatte + ekstramannskaper fra Polen, som vi pleier å benytte om våren, nå dessverre ikke får komme inn i Norge. Flere ansatte har blitt avvist på grensen og har måttet dra hjem til Polen igjen. Dette fordi grensekontrollen nå kun slipper inn de som skal utføre såkalt «kritiske samfunnsfunksjoner». Hageavfallinnsamling går dessverre ikke inn under dette.

 

  • Departementet sier dette: «Justis- og beredskapsdepartementet har informert Samferdselsdepartementet om at de legger følgende tolkning til grunn: Innreiserestriksjonsforskriften § 3 bokstav d åpner ikke for å hente utenlandsk arbeidskraft til innenlands transportvirksomheter

 

  • Vi har derfor ca. 40 % færre ansatte i arbeid nå enn det vi hadde planlagt når vi gikk ut med tilbudet om innsamling i februar. Vi har de siste ukene forsøkt å rekruttere i Norge, men vi har ikke lykkes med å finne noen ledige som har sikkerhetsopplæring på renovasjonsbiler.

 

  • Dette har medført at vi er forsinket med innsamlingene. Men vi skal i alle fall stå på med fire komprimatorbilteam og 12 mann, i de resterende dagene frem mot 17. mai. Disse teamene samler da inn ca. 40-50 tonn hver dag, så totalt vil det minke mye i dagene som kommer. Vi vil i første omgang prioritere litt større veier samt områdene rundt skolene. En del vel kommer vi til å bli helt ferdige med, men vi er redd for at det også vil bli noen vel vi ikke blir ferdige med. For de vi ikke blir helt ferdige med, vil vi fortsette etter 17. mai, helt til alt er samlet inn.

 

  • Vi står på alt vi kan, men håper dere har forståelse for at det i disse korona-tider er helt andre forhold enn normalt for de fleste av oss, og at dette da også har stor innvirkning på hageavfallinnsamlingene, siden vi ikke får inn en del av våre ansatte. Jeg ber dere være greie og ikke ringe oss for å purre oss, - siden vi allerede jobber så hardt vi kan med dette.