Enighet om utbygging av Lakseberget

Enighet om utbygging av Lakseberget

Publisert av Anne Jespersen den 01.10.21. Oppdatert 06.04.22.

Rundt én million kubikk, tilsvarende 100.000 lastebillass med sprengstein vil danne fundamentet til halvøya - der det på sikt kan bli badstulandsby, flytebrygger med over 700 båtplasser, turveier, sykkelsti, kafé, brygge for kajakker og bading.

Man vil på denne måten kunne håndtere steinmassene fra blant annet nye E18 og Fornebubanen, samtidig som det vil være en rehabilitering av ødelagt sjøbunn.

  

Kommunedirektøren legger følgende til grunn ved utvikling av Lakseberget:

  • Lakseberget skal utvikles til et område hvor livet i fjæra er frodig både over og under vann. Det skal legges vekt på naturreparasjon med reetablering av fjære og restaurering av sjøbunnen.
  • Landutvidelsen skal baseres på overskuddsmasser fra ett eller flere av de store infrastrukturprosjektene som er igangsatt og under planlegging i Bærum.
  • Lakseberget utformes i første omgang som et maritimt område for friluftsliv og rekreasjon for allmennheten med ulike former for sjøkontakt, møte- og aktivitetsplass, service og servering.
  • Det kan legges til rette for aktivitet på vann; herunder båtpool, utleie båt/kajakk, dykkerskole, sjøskole, gjestebrygge.
  • Deler av Lakseberget kan utformes til å bli trenings- og aktivitetspark med ulike fasiliteter.

Deler av dagens E18 langs Lakseberget ligger allerede på en utfylling fra 1963. Nytt land kan bli formet som en trekant fra Sjøholmen, ut i Sandviksbukta og tilbake mot land og på innsiden av den lille øya Danmark.

Tidligst høsten 2022 ser man for seg at arbeidene kan komme i gang. Da vil det i første runde være snakk om tilrettelegging. Når selve prosessen med dumping av massene i sjøen kan starte er fremdeles usikkert. 


Kilde: Kilde: Bærum kommune og Budstikka