Engervannet - en del av Sandvika Central Park

Engervannet - en del av Sandvika Central Park

Publisert av Anne Jespersen den 06.04.22. Oppdatert 24.07.23.

Engervannets Venner jobber ellers med å ivareta det viktige området Engervannet er - for tur, rekreasjon og opplevelse. Vannet og området rundt er sårbart og trenger beskyttelse mot nedbygging og slitasje. Ryddegjengen, som arrangerer vår- og høstaksjon, samt plukking av søppel i hverdagen - sørger for at det stort sett er ryddig og fint i området nå.

 

Engervannet er smalt og langstrakt med en lav, markert terskel som ved flo sjø bidrar til at tungt saltvann blir liggende innestengt under det lette ferskvannet. Sammen med næringsrike sedimenter og stor egenproduksjon bidrar dette til at bunnskiktet som oftest er oksygenfritt. 


Engervannet har et rikt plante- og dyreliv i og rundt vannet. Om sommeren er det et viktig oppholds- og hekkeområde for en rekke fuglearter. Områdene innerst i Engervannet og deler av Kalvøya, samt langs Sandvikselva, er attraktive plasser for mindre fugler som gjerne gjemmer seg litt bedre i løvverket. Her er flaggspett, grønnspett og dvergspett, fire trostearter, kjernebiter, og en rekke varmekjære fugler som kommer sent på våren, gjerne fra Afrika: svaler, fluesnappere, sangere, tårnseiler, og år om annet en nattergal. For ikke å glemme isfuglen som fanger småfisk langs Sandvikselva og Engervannet.

 

 

(Foto: Erik Unneberg, Skiforeningen)