Elvepromenaden forsinket et halvt år

Elvepromenaden forsinket et halvt år

Publisert av Anne Jespersen den 22.01.19. Oppdatert 11.05.20.

 KILDE: BUDSTIKKA

 Dårlige grunnforhold fører til ytterligere forsinkelser på elvepromenaden. Egentlig skulle Sandvikas nye elvepromenade fra Kadettangen frem mot Løkketangen stått klar i mai. Så ble åpningen utsatt til august på grunn av forsinkelser som følge av lav vannstand i elva sist sommer. Det medførte at det ikke kunne gjennomføres fundamenteringsarbeidet fra pram som planlagt, men fra fylling i elva.  

Ferdig til høsten

– Bryggen frem til Kinoveibroen skal være klar i august. Men på grunn av dårlige grunnforhold og fare for at masser kan rase ut i elven mellom Kinoveibroen og Andenæsgården vil denne delen av bryggen kunne bli ytterligere forsinket. Årsaken til dette er at det må gjøres stabiliseringstiltak langs elvebredden i tillegg til bygging av selve elvepromenaden. Dette arbeidet vil pågå høsten 2019, forteller prosjektdirektør Johan Steffensen i kommunen. 

Stabiliseringen gjøres ved at deler av massene som nå er lagt i elva for å gjennomføre fundamenteringsarbeidet legges opp mot elvekanten i dette området i en motfylling. Søknad er sendt til fylkesmannen, og forventes behandlet i løpet av de nærmeste uker.

– Målet er at vi skal klare å utføre arbeidet innenfor budsjettet på 150 millioner kroner. Det er imidlertid avgjørende at vi får tillatelse til å gjennomføre stabiliseringstiltakene slik vi har foreslått. I tillegg til stabiliseringstiltakene vurderer vi nå også ferdigstillelse av de siste 50 meter av Elvepromenaden i høst, utenfor Andenæsgården. Dette avhenger imidlertid av budsjettsituasjonen, forteller Steffensen.

– Må alle disse massene fjernes blir vi nødt til å stabilisere på en annen måte, det kan være snakk grave opp veien ned mot elven og erstatte dagens masser under veien og parkeringsplassen med nye og lettere masser, forteller Steffensen.

Masseutskifting i veien vil være et særdeles omfattende arbeid som fageksperter ikke anbefaler, det vil innebærer store problemer med gjennomføringen.