Byggestatus Helgerudkvartalet

Byggestatus Helgerudkvartalet

Publisert av Anne Jespersen den 14.02.22. Oppdatert 06.04.22.
Planlagte aktiviteter uke 7 og 8: 

 

- Knusing av revet betong, utlasting og pigging av kjellerkonstruksjoner
- Det vil forgå spunting, boring av rørspunt og sømborring for sprengning i sørlig ende, dvs. mot Rådhustorget 
- Det vil i tillegg foregå graving og rørpressing i nord ved Kunnskapssenteret
 

 

- Pigging planlegges gjort mellom kl. 07 og 11 og mellom kl. 17 og 19
Det skal i det lengste søkes å unngå bruk av pigg mellom kl. 11 og 17 
- Støyreduserende byggegjerde er etablert 
- Spuntarbeidene planlegges gjennomført mellom kl. 07 og 17, mandag til fredag
- Når man kommer ned til bakkenivå (kjeller) skal det benyttes glavamatter for å redusere spredningen av støy

 
Nabokontakt for prosjektet:

 

Kirsten Skaare, tlf 416 35 160, kirsten.skaare@prodecon.no
 
Prosjektets hjemmeside med status: https://helgerudkvartalet.no/byggestatus