Bli medlem og vær med å bestemme!

Publisert av Anne Jespersen den 31.08.18. Oppdatert 09.10.18.

Vi både ønsker deg, og trenger deg som medlem i Sandvika Vel, enten det er som individuelt, kollektivt eller bedriftsmedlem. Dette er fordi forskjellige meninger og opp­­­fatninger betyr verdifulle innspill til vellets arbeid. Sammen bygger vi et godt nærmiljø!

Alle som er bosatt eller har arbeid i vellets område betrakter vi som medlemmer, enten det betales medlemskontingent eller ikke.

Vi har flere borettslag og boligsameier som medlemmer, men vi skulle gjerne ha flere. Boligsameiene er viktige for vellets arbeid og for sameienes beboere. Det gir vellet større tyngde overfor kommunen når vellet ønsker å bli hørt i en viktig sak.

Representanter fra sameier og borettslag som er medlemmer, er valgbare som styremedlemmer og får, om ønskelig, en observatørrolle i vellets styremøter.

Om du lurer på om du bor i Sandvika Vel, sjekk ut velgrensene i kartet under.

 Kontingenten per år: 

  • Individuelt medlemskap: kr 175,- per husstand
  • Kollektivt medlemskap: kr 100,- per husstand
  • Bedriftsmedlem: kr 300,- per bedrift

Vellets bankkontonummer er 1627.18.08988