Belysning av turvei, Løkeberg - Skytterdalen

Belysning av turvei, Løkeberg - Skytterdalen

Publisert av Anne Jespersen den 12.01.22. Oppdatert 06.04.22.

Plassering og utforming

Belysning plasseres for å oppnå best mulig effekt, med 30-35 meters avstand. Hovedprosjektet omfatter 53 stk. lysmaster fra Skytterdalen til Engfaret. Masteplassering og valg av belysningsutstyr tilpasset det aktuelle området. Den enkelte mast vil bli 5 meter høy og med tradisjonell utforming. Lysarmaturer skal utstyres med intelligent lysstyringssystem med mulighet for dimming av lysnivå etter behov og automatisk rapportering om feilsituasjoner. Lysforurensning blir minimalisert ved bruk av lysstyringssystem.  


Tentativ fremdrift

Prosjektet har som mål å ha satt i drift belysningen innen 1. juni 2022.

Oppstart av anleggsvirksomhet er januar 2022.  


Kontaktinformasjon

Torbjørn Hansen

Parkforvalter               Tlf. 477 04 387


Kirill Semenov

Prosjektleder               Tlf. 403 85 234


Bjørn Omar Fjeld

Prosjektleder               Tlf. 982 13 659

 

Kart viser turstien fra Solbergveien til Løkeberg skole.