Bærums frivilligpris 2018

Bærums frivilligpris 2018

Publisert av Anne Jespersen den 22.10.18. Oppdatert 23.10.18.

I forbindelse med FNs internasjonale Frivillighetsdag 5. desember skal Bærum Frivilligsentral dele ut Frivillighetsprisen 2018. Dato for utdelingen blir 11. desember.


I henhold til statuttene kan prisen gis til "en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn". Initiativet skal komme Bærums innbyggere til gode.Privatpersoner og organisasjoner oppfordres til å komme med forslag til kandidater som fortjener en slik utmerkelse.


Skriftlige forslag på kandidater sendes innen 20. november til 

Bærum Frivilligsentral, Postboks 521 1302 Sandvika 

eller på e-post:

 

post@bærum.frivilligsentral.no


Se også www.bærum.frivilligsentral.no


Forslaget må inneholde:


1. Kandidatens navn, adresse og alder.

2. Begrunnelse for hvorfor vedkommende fortjener prisen.

3. Hvem som nominerer - kontaktperson.

4. Referanser.


Innkomne forslag vil bli vurdert av en jury bestående av representanter fra frivillige organisasjoner i Bærum og Bærum Frivilligsentral.