Bærum Sportsklubb vil bli værende 

Bærum Sportsklubb vil bli værende 

Publisert av Anne Jespersen den 20.01.21. Oppdatert 18.02.21.
– Det er klart dette er en lang prosess. Klubbens skjebne henger nøye sammen med utviklingen i Sandvika generelt, og utbygging av E18 spesielt. Dette skjer ikke med det første, vi snakker nok 5-10 år frem i tid. Likevel er det viktig å komme med innspill og synspunkter alt nå, være proaktive i forhold til hva vi tenker er best for klubben.

Ifølge Wishman trenger klubben en ny og bedre hall, og at den må inneholde mer enn bare fotball. 

– Vi er helt enige i at «bobla» slik den er nå ikke er lekker. Vi ser også for oss en oppgradering av ny fotballstadion og nytt klubbhus som er mer moderne. Frigjøring av 2.500 kvadratmeter med riving av bobla og garderober, vil gi et areal der kommunen kan bygge. Området må ikke brukes kommersielt, men være til allmenn glede og nytte for både sportsklubben, barn og unge - og Sandvika generelt. 

– Ved å frigjøre plass, kan arealet utnyttes på en fornuftig måte, til fordel for alle. Vi ser for oss lavhusbebyggelse; kanskje med fritidsklubb, kafé og seniorsenter. 

– Med utbyggingen i Sandvika og Hamangområdet vil flere barnefamilier etablere seg her. Da er det viktigere enn noen gang med lokal tilhørighet, nærhet og tilknytning. 

Wishman mener problemet er at Bærum har for dårlig plass. 

– Det er ingen andre muligheter slik vi ser det, det er lite realistisk med annen plassering. Både Rud, Engervannet og parken ved Sandvika VGS har vært nevnt som alternativer, men dette er ikke gode løsninger. Vi trenger vår drift her, det er helt essensielt at vi får bli. Vi må sikre at området består, til fordel for fotball, men samtidig gi hele stedet nytt liv og verdi.