Bærum Natur- og Friluftsråd - årsmøte

Bærum Natur- og Friluftsråd - årsmøte

Publisert av Anne Jespersen den 08.02.20. Oppdatert 31.03.20.
Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet bes sendt post@bnfr.no så fort som mulig.
BNF vil gjerne ha innspill før neste styremøte 13. februar.  BNF håper at flest mulig av dere har anledning til å delta på møtet med ett eller flere styremedlemmer.