Artista... igjen

Artista... igjen

Publisert av Anne Jespersen den 14.02.22. Oppdatert 06.04.22.
Bærum kommune ga grønt lys for et seniorsenter i Sandvika allerede i 1995. Sandvika Vel har med styremedlemmene Bjørn Lunøe og Hjalmar Aass i spissen jobbet med saken gjennom en årrekke, men fortsatt er ingen løsning på plass. I 2016 fikk seniorene endelig lokaler i Kommunegården, før rehabiliteringen av bygget ble igangsatt, og man igjen stod uten samlingssted.

Det har vært nevnt at huset skal benyttes til ungdomshus. Et fritidshus- eller område for ungdommene våre er også etterlengtet og viktig. Det er et stort behov for å aktivisere ungdom og skape et sted de kan oppholde seg, og som de kan føle tilhørighet til. Vi er helt avhengige av de unge for å skape en by. Vi trenger at de trives her, og at de ønsker å bosette seg i Sandvika som unge voksne.

Sandvika Vel håper ikke dette blir en drakamp mellom våre yngste og eldste, men at kommunen kommer opp med gode løsninger for begge grupper. Kanskje kan det bli et felles aktivitetssenter med fokus på bedre kommunikasjon mellom generasjoner? En dobbel funksjon som dette vil nødvendigvis bety noe større lokaler enn slik Artista fremstår i dag. At kaféen må avvikle driften før det foreligger konkrete planer med bygget, mener Sandvika Vel uansett er uheldig.