2 vinnere av årets klima- og miljøpris

2 vinnere av årets klima- og miljøpris

Publisert av Anne Jespersen den 18.12.20. Oppdatert 18.02.21.

– Klimaklok bygger på kommunes visjon «Sammen skaper vi fremtiden», og vi er avhengig av hele Bærumssamfunnet hvis vi skal lykkes i miljø- og klimaarbeidet. Da er det gøy og inspirerende å se så ulike klimaklok-initiativ blant de nominerte til årets klima- og miljøpris, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog som delte ut prisen. 

 

Om vinnerne av «Klimaklok 2020» 

Oslofjord Varme har base i Sandvika, og leverer fjernvarme og fjernkjøling til Sandvika og Fornebu basert på varme fra kloakken og Oslofjorden.

Juryen skriver i sin begrunnelse: 

 

«Juryen er imponert over hvordan Oslofjord Varme har utnyttet energi som ellers hadde gått til spille gjennom effektive og miljøvennlige varmepumper. Juryen vektlegger at Oslofjord Varme har bidratt betydelig til å realisere målene i kommunens klimastrategi. Oslofjord Varmes utbygging av fjernvarme og fjernkjøling i Bærum har bidratt sterkt til at det har vært mulig å fase ut oljefyring i stor skala i kommunen, lenge før forbudet mot oljefyring i bygg trådte i kraft 1. januar 2020».

 

Juryen ble også inspirert av initiativene fra Dine Røtter og Toothfairy Farms for å skape dyrkeglede i Løkkehaven i Sandvika, og utvikle forretningsmuligheter for å levere selvdyrket mat fra Hamang spiselige hage. I sin begrunnelse skriver juryen: 

 

«Pallekarmhagene i Løkkehaven er åpen for alle som vil dyrke egen mat i Sandvika, og bidrar både til inkludering og lokal mobilisering i en klimaklok aktivitet. Juryen legger vekt på at dette er lokale initiativ som bidrar til klima- og miljøansvar, gjennom å skape positivt engasjement om kortreist mat og spre kunnskap om matdyrking som alle kan delta i eller gjøre i egen hage. Fra Hamang spiselige hage har Dine Røtter og Toothfairy Farms utviklet forretningsmuligheter ved å levere selvdyrkede frukt, grønnsaker og blomster til lokale butikker og serveringssteder i Sandvika». 

 

Om Klima- og miljøprisen

Bærums klima- og miljøpris skal motivere både innbyggere, foreninger, organisasjoner og næringslivet til nytenking og endring for et bedre klima og miljø. Den skal inspirere og heie fram nye ideer og tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslipp samt være nytenkende og nyttig i kommunens eget klima- og miljøarbeid. Prisen ble delt ut for første gang i 2019. 

 

Kommunen inviterte Bærumssamfunnet til å spille inn kandidater til årets klima- og miljøpris. Juryen oppnevnes av Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur og består i år av:  

 

Øystein Goksøyr (V) - juryleder (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)

Sebastian Lundahl Otterhals (H) (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur) 

Nikki Schei (MDG) (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur) 

Henrik Bergh Apeland (Ungdomsrådet)

Gry Skådinn (Bærum Næringsråd) 

Gunnar Johansen (Bærum Velforbund)