Sentrum øst - gater og plasser

Sentrum øst - gater og plasser

I forbindelse med oppføring av nye kontorbygg i Sandvika sentrum øst, skal Bærum kommune i fase 1 ruste opp rundt 12 500 kvadratmeter i denne delen av Sandvika; dette omfatter Otto Sverdrups plass, Jørgen Kanitz gate, Rådmann Halmrastsvei, Håkon Stendstadvolds plass, Kinoveien, «Spansketrappen» og Åmotbakken. Fase 1 er todelt med Helgerudkvartalet først, og fortetting av Tinghuskvartalet og oppføring av Åmotkvartalet litt senere.

Les mer
Fargerike underganger!

Fargerike underganger!

I forbindelse med innvilgning av koronamidler til Bærum kommune, valgte kommunen å benytte deler av disse til oppgradering av noen av undergangene i Sandvika. Et av premissene for å motta midler har vært bruk av lokal konsulent; i dette tilfellet ble valget Asplan Viak, avdeling Sandvika. Klikk deg videre for å se de spennende tegningene! Bildet viser hvordan det kan bli i undergangen ved sykkelhotellet - aktiviserende effektbelysning med ulik farge på vegg som gir et flerdimensjonalt lys- og skyggebilde. (Illustrasjonsfoto lånt fra internett). Kilde: Bærum kommune

Les mer
Gamle bygg i Sandvika - Gårdsanlegget Kjørbo

Gamle bygg i Sandvika - Gårdsanlegget Kjørbo

Kjørbo er i dag park og tidligere storgård, beliggende sørvest for Sandvikselvas utløp, og den eldste gården med fast bosetting i Sandvika. Både Kjørbo, Kalvøya og Borøya ble avfolket ved Svartedauden. I en periode var Kjørbo hovedsete for ”Nesøygodset”, en stor samling eiendommer som norske og danske rikfolk smykket seg med etter reformasjonen. Trolig kan vi finne bygningsrester så gamle som fra før 1400 i fundamentene til den flotte hovedbygningen.

Les mer
Hvem var denne... Arnold Haukeland?

Hvem var denne... Arnold Haukeland?

Arnold Martin Haukeland (født 28. mars 1920 i Verdal, død 18. juni 1983 i Bærum) var en norsk billedhugger med flere viktige bidrag til den offentlige utsmykningen i Bærum og Sandvika - her han bodde fra 1955. Han regnes som gjennombruddsfiguren for, og en av de fremste eksponentene for abstrakt skulptur i Norge i etterkrigstiden. Familien flyttet da han var ett år gammel, og han vokste opp i Sarpsborg. Han giftet seg i 1946 med fotograf Randi Bothner (1921–2012). De hadde to sønner; Espen Arnold Haukeland og Bjarne Bothner Haukeland. (Bildet viser Rytterstatuen utenfor Bærum Rådhus. Foto: Arnold Pedersen).

Les mer
Nytt liv ved porten til Kadettangen!

Nytt liv ved porten til Kadettangen!

«Kadettangen 22» - området mellom E18, Kadettangen og Elvepromena­den skal oppgraderes. Bærum kommune ønsker å skape mer liv og et godt miljø i Sandvika by, og har fått innspill på hva dette området kan brukes til. Kommunen ønsker et byliv som treffer mennesker i alle aldre og med ulike interesser. Samtidig er det et stort behov for å aktivisere ungdom og skape et sted de kan oppholde seg, og som de kan føle tilhørighet til. Kilde: Bærum kommune.

Les mer