Sandvika sjøfront

Sandvika sjøfront

Arealer langs sjøfronten vil kunne utvikles til nye formål når ny E18 står ferdig rundt 2030. Se link til mulighetsstudiet Bærum kommune har gjennomført.

Les mer
Sandvika Vel søker styremedlemmer!

Sandvika Vel søker styremedlemmer!

Sandvika Vel har gjennom alle år, fra den spede begynnelse i 1896, jobbet for å påvirke kommunale myndigheter på vegne av befolkningen i Sandvikaområdet - samt å informere om ting som skjer og kommer. Vi er en forening som ikke er basert på særinteresser, men som ser området som en helhet og tar opp de utfordringer vårt nærmiljø står overfor. Et vel skal være befolkningens talerør, og er det laveste demokratiske nivået vi har - med øyne og ører på små og store ting i lokalmiljøet.

Les mer
Bærumskonferansen 2019

Bærumskonferansen 2019

Bærumskonferansen 2019 skal bidra til utviklingen av en bypolitikk, basert på klimakloke valg, fargerik og god arkitektur. Byen er for menneskene og bypolitikken skal bidra til gode liv. Konferansen er gratis.

Les mer