Spennende prosjekt med Ringi Gård!

Spennende prosjekt med Ringi Gård!

Publisert av Anne Jespersen den 02.03.21. Oppdatert 06.04.22.

 

Elevene forteller:

 

Ringi gård fikk som mange andre føle at det ble tøffe tider når Covid-19 og lockdown var et faktum våren 2020. Med SAS som stor kunde ble det tidlig klart at 2020 ville bli veldig tøft, og som Charlotta og Jon Ringi sier; "Nå måtte vi snu oss om og vi fikk muligheten til å tenke hvordan møter vi dette tapet? I løpet av våren strømmet det turfolk forbi Ringi gård og vi tenkte denne muligheten må vi gripe". De bestemte seg dermed for å søke midler fra Innovasjon Norge slik at de kunne gjennomføre et forprosjekt om de skal utvide og gjøre noe mer på selve gården. En mulighet de vurderte var å åpne gårdsutsalg. Dersom de åpnet et gårdsutsalg, hvilke tilbud skulle de da tilby utover å selge sitt eget merke Ringi. Høsten 2020 tok de kontakt med Sandvika videregående skole hvor de fikk kontakt med faglærer Inger Merethe Hesla Nisted som underviser i økonomifag på Sandvika videregående skole. Faglærer Nisted sier at; "det er akkurat slike samarbeid som gir god læring for elevene”. Videre sier hun at vi ser verdien i en praktisk tilnærming til teorien i faget som gir mer mening når elevene får jobbe med noe konkret. 

  

Tidlig i semesteret, kom Charlotta Ringi og Hilde Furberg og presenterte Ringi gård og sine tanker for prosjektet med markedsføring og ledelse klassen. I forkant hadde faglærer Nisted med Ringi og Furberg jobbet frem en problemstilling: "Hvilke kjøpsvaner har målgruppen til Ringi gård samt interessen for en gårdsbutikk på Ringi gård?"Klassen utarbeidet en markedsundersøkelse hvor de fikk spredd undersøkelsen i Asker og Bærum. Det kom det inn ca. 1 200 svar! Svarene var tydelige - målgruppen til Ringi gård vil gjerne at de åpner en gårdsbutikk, men ønsker også en gårdskafe. Med dette i tankene så utvidet Ringi gård sitt utsalg før jul med flere åpningsdager i uken og med lengre åpningstider, og besøket var over all forventning med en salgsøkning på over 50%!  Charlotta Ringi tok imot alle kundene og nevner; " jeg småsnakket med dem og veldig mange viste stor interesse for gårdsutsalg med gårdskafe og nå må vi bare gripe muligheten!" 

  

Etter at julesalget var over satte ekteparet Ringi seg sammen med Furberg og diskuterte hvor på gården de kan åpne en kafe, hvor mye vil investeringen koste, og hvilke andre kostnader som vil øke. Faglærer Nisted, som også underviser i økonomi og ledelse dette året, fikk tallmaterialet tilsendt, og den andre klassen jobbet seg gjennom tallmaterialet med målsetningen: Hvor mye må gårdsbutikken omsette for innen fem år med målsetning om å øke med fem årsverk? 

  

Elev Hans Georg Jacobsen i markedsføring og ledelse sier; "Det var veldig spennende å kunne besøke fabrikken og lære om driften av en ekte bedrift og knytte dette opp mot teorien vi lærer om i klasserommet”. 


Det har vært et tverrfaglig prosjekt både mellom to økonomiklasser og med oppdragsgiver Ringi gård, og dette er helt i tråd med fagfornyelsen. Samarbeidet har påvirket læringen til elevene, for de har vist motivasjon, sett relevansen i oppgavene og følt mestring. Videre har det bidratt til å oppnå god kompetanse og dybdelæring i fagene. Inger Merethe avslutter med å si; "Det mest givende var nok når begge klassene fikk komme på bedriftsbesøk til Ringi gård på Tanumplatået. Elevene fikk både se og oppleve produksjonsbedriften inne bak de gamle fjøsveggene, og ikke minst smake på noen av de gode drikkene de lager".