Snart tid for kvistinnsamling!

Snart tid for kvistinnsamling!

Publisert av Anne Jespersen den 19.04.21. Oppdatert 06.04.22.

Medlemskap koster kun kr. 200,- pr. år. Send en e-post til post@sandvika-vel.no. Kvistavfall hentes i perioden 26. april til 8. mai. Alt avfall må være satt ut innen kl. 08.00 den 26. april - og husk INGEN svarte søppelsekker.1. Alt hageavfall må være satt frem på startdatoen, innen kl. 08.00. Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, utenfor port/gjerde. Våre biler er store, 10 meter lange komprimatorbiler, som veier ca. 20 tonn. De som bor i stikkveier som kan være for små for disse bilene må sette hageavfallet ut til større vei. 

 

2. Hageavfall som evt. blir fremsatt etter at bilene har passert, vil normalt ikke bli hentet. Dersom vi ikke har kjørt i veien i det hele tatt, kan folk imidlertid sette ut helt til vi har passert. 

 

3. Siden vi i denne perioden henter hos svært mange vel, vi vil ikke ha tid til å komme tilbake og hente hos enkeltkunder som ringer og sier at de ikke rakk å sette ut i tide. Det samme gjelder om enkeltkunder har satt hageavfallet så lite synlig at våre mannskaper ikke lett ser det ved passering av husstanden. 

 

4. Hageavfallet må settes ut til godt kjørbar vei for lastebil, i plastsekker, gjerne slik at 2-4 naboer setter sekkene litt samlet. Sekkene kan stå åpne eller knytes. De må ikke være så tunge at de revner ved løfting. 

 

5. Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall, som kvist, gress og løv, - og ikke stein, papir el.l. 


Følg med på Facebook og Instagram for mer info!