Sandvika Vel årsmøte - ny dato!

Sandvika Vel årsmøte - ny dato!

Publisert av Anne Jespersen den 28.05.20. Oppdatert 24.06.20.

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

  • Dette gjelder der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
  • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
  • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.

Med arrangement menes:

  1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
  2. kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
  3. andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

 

Se årsrapporten under.